Welkomstwoord door Jan van Zanen bij het persmoment over de tijdcapsule uit de sokkel van het standbeeld van Koning Willem II, 29 januari 2024

 

Beste allemaal,

Hartelijk welkom, hier in het Informatiecentrum Binnenhof Renovatie.

Voor een, ik mag wel zeggen, ronduit spannend moment.

Het openen van een tijdcapsule.

Niet iets dat je alle dagen meemaakt.

Met een hoog ‘Raiders of the Lost Ark’ gehalte.

Op 29 januari 1925 werd de tijdcapsule, een loden kistje, ingemetseld in de sokkel van het standbeeld van Koning Willem II.

Op 10 januari van dit jaar, tijdens het weghalen van de sokkel, werd de tijdcapsule ontdekt.

Precies 99 jaar na het inmetselen zullen we hem vandaag openen.

Kortom, een historisch moment.

Daarbij mag u uiteraard niet ontbreken.

Overigens heeft deze capsule een voorganger.

Die is ingemetseld bij het plaatsen van het eerdere standbeeld van Willem II in 1854.

Daarover zullen Sophie Olie en Patrick Bosman u dadelijk meer vertellen.

Nog even kort iets over de Koning Willem II.

Op jonge leeftijd verwierf hij roem als bevelhebber van het leger van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden in de strijd tegen Napoleon.

Hij ging de geschiedenis in als held van de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo.

En hij stond bekend als groot liefhebber van architectuur en schilderkunst.

De regeerperiode van Willem duurde van 1840 tot 1849, jaren waarin een democratiseringsgolf door Europa ging.

Hij zal dan ook vooral worden herinnerd om zijn instemming met de Grondwetswijziging van 1848, die de macht van de vorst danig inperkte.

Naar eigen zeggen zou hij in één nacht van ‘zeer conservatief zeer liberaal’ zijn geworden.

Van recenter datum is de aandacht voor zijn biseksualiteit, die hij in zijn tijd angstvallig verborgen moest houden en waarmee hij is gechanteerd.

Kortom, een kleurrijke historische figuur met tragische aspecten.

Op een of andere manier past de ontdekking van deze tijdcapsule daar wel bij, vind ik.

En dan geef ik nu graag het woord aan wethouder Saskia Bruines.