Toespraak door Jan van Zanen bij de opening van UPC, samen met minister Adriaansens, 10 mei 2023

 

Dank minister Adriaansens,

 

Dank voor dit goed nieuws verhaal. Goed nieuws voor het Nederlandse ondernemingsklimaat en onze positie in Europa. Goed nieuws voor Den Haag, de versterking van het octrooirecht, de internationale rechtspleging en onze prominente plek als stad van vrede en recht.

Leuk dat u bij de alledaagse voorbeelden de pasjeshouder van Secrid heeft genoemd. Een bedrijf dat begon bij ons op De Binckhorst. Zij introduceerden een product dat ons helpt om op een veilige manier overzicht te houden in het woud van passen en cards.

Een tool waarmee mensen inzicht en greep krijgen op hun consumptiegedrag. Niet alleen een handige gadget op broekzakformaat, maar ook een die bijdraagt aan bewustwording en een beetje betere wereld. Precies waar we jonge ondernemingen in Den Haag met onze Impact City omgeving bij willen helpen.

Genoeg over Secrid. Ik zou er anders de vele startups en scale ups uit Impact City en de Haagse Security Delta tekort mee doen. Want we zijn stad van vrede, recht en toegang tot het recht, maar ook van veiligheid. Veiligheid van landen, van mensen en van het intellectueel eigendom.

Duizenden mensen in Den Haag werken dagelijks aan deze thema’s. In de internationale organisaties en instellingen, in bedrijven en kantoren. Via de klassieke juridische weg van octrooien, maar ook steeds mee via de digitale route met gebruik van Artificial Intelligence, Blockchain en andere manieren waarop we onze koppositie in dit veld behouden.

Een koppositie, niet alleen belangrijk voor een sterke stad, maar ook voor behoud van de bescherming van eigendomsrechten en de digitale veiligheid. Als regeringszetel, diplomatieke hotspot voor landen en thuis van vele internationale organisaties en instellingen hebben wij hierin een bijzondere verantwoordelijkheid.

Ons land heeft al een sterke positie in eigendomsrecht. Met sinds kort de Europese medicijnregistratie bij het EMA, het Benelux Merkenbureau en hier om de hoek het European Patent Office (EPO). Daar past de opening van de lokale divisie van het Unified Patent Court perfect bij. Jaren van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan, maar nu kan vanaf 1 juni hier in het Nederlands en het Engels geprocedeerd worden over octrooigeschillen binnen de Europese Unie.

Als gezegd: er is nog genoeg werk te doen, want vooralsnog hebben zeventien landen zich aangesloten en tien nog niet. Toch feliciteer ik de Europese juridische gemeenschap, Nederland en Den Haag met deze aanwinst voor de stad van vrede, recht en veiligheid.