Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de opening van de bakkerij van School2Care, 3 juni 2022

Beste allemaal,

 

Wat mooi dat ik hier alsnog, na uitstel vanwege corona, mag bijdragen aan de opening van de bakkerij van School2Care.

Niet zomaar een bakkerij op niet zomaar een school.

School, dat is de plek waar jongeren kennis en vaardigheden leren die ze kunnen gebruiken in hun latere leven.

Maar het leven van jongeren bestaat natuurlijk niet alléén uit school.

Er is ook nog een thuis, er zijn vrienden, er is de straat.

Als het op één of meer van die plekken misgaat, en misschien ook wel op school, dan kan het knap lastig worden om als jongere je hoofd boven water te houden.

Om de verleidingen van bijvoorbeeld het snelle geld te weerstaan en om op het rechte pad te blijven.

Kortom, dan kun je als jongere echt wel wat hulp en extra aandacht gebruiken.

Gelukkig is er sinds medio 2018 School2Care Laakhaven.

De school die niet alleen onderwijs aanbiedt, maar ook zorg.

En die bovendien ook ondersteuning biedt in de thuissituatie, mocht dat nodig zijn.

Ben erg blij met het bestaan van School2Care.

Want met deze slimme combinatie van onderwijs, coaching en zorg krijgen jongeren waarvan het leven dreigt te ontsporen, weer een toekomstperspectief.

Dat gaat niet vanzelf, daarvoor moeten jongeren hard aan de slag.

En dat, terwijl ze vaak een flinke rugzak met problemen met zich meesjouwen.

Heb veel respect voor de jongeren die er desondanks in slagen om, samen met de docenten en coaches van School2Care, hun leven weer op de rails te krijgen.

Met de seinen op groen, richting een stabiele toekomst, met een baan, een huis en wie weet wat allemaal meer.

Jongens als Duncan aanwezig, oud-leerling van School2Care.

[Duncan is op de hoogte en akkoord]

Duncan, waar sta je?

Duncan, jij hebt hier je mbo1 diploma horeca gehaald en je werkt nu.

Waar?

Samen met je vader ben je nu aan het kijken hoe je een bedrijfje voor jezelf kunt starten.

Wat voor bedrijf?

Hartstikke goed, Duncan.

Zet ‘m op en ga zo door.

Ben trots op je.

Maar dat geldt natuurlijk voor alle leerlingen én oud-leerlingen van School2Care.

Jullie krijgen hier een flinke steun in de rug, die jullie ook nodig hebben, maar uiteindelijk moeten jullie het zelf doen.

Hoorde dat van het eerste jaar mbo1, alle tien de leerlingen met vlag en wimpel zijn geslaagd.

Bravo.

Een voorbeeld voor andere jongeren.

Hier op School2Care begint een nieuw hoofdstuk in het leven van Haagse meiden en jongens.

Een positief hoofdstuk.

Gericht op de toekomst.

Jullie toekomst.

En daarmee ook de toekomst van Den Haag.