Toespraak door Jan van Zanen bij de opening van het Prinsjesfestival, 13 september 2023

 

Mevrouw de directeur (van het Prinsjesfestival)

Meneer de voorzitter (van het Prinsjesfestival),

Mevrouw de minister,

Geachte aanwezigen,

 

Wat aardig om hier met elkaar bijeen te zijn, voor de opening van het Prinsjesfestival.

Stichting Prinsjesfestival viert dit jaar haar tienjarig bestaan.

Laat ik daarom beginnen met het uitspreken van mijn welgemeende felicitaties aan het adres van Evalien Timmers, Eddy Habben Jansen en iedereen die betrokken is bij het festival, met het bereiken van deze mijlpaal.

Ook de bedenker van het Prinsjesfestival, Gert Jan Verhoog, feliciteer ik van harte.

 

Een nieuw festival bedenken: dat gaat niet zonder fantasie.

Het daadwerkelijk beginnen: dat getuigt van lef.

Het vervolgens een vaste plek op de Haagse jaarkalender weten te geven: daar is doorzettingsvermogen voor nodig.

Ben blij dat Den Haag onderdak mag bieden aan dit festival dat draait om zoiets wezenlijks: onze parlementaire democratie.

Dank aan allen, in het bijzonder de vele vrijwilligers, die het mogelijk maken.

 

Zoals we gewend zijn van het Prinsjesfestival, zet het thema aan tot nadenken en debat:

Met elkaar over twintig jaar – welke keuzes vraagt dat nu?

In de politiek, zowel de landelijke als ook de lokale, lijkt het vaak lastig om echt vooruit te kijken.

Terwijl de blik op de lange termijn belangrijker is dan ooit.

De uitdagingen waarvoor onze maatschappij zich gesteld ziet, verlangen fundamentele keuzes.

Tegelijkertijd zien we óók dat juist het debat over die keuzes tot polarisatie kan leiden.

Waar blijft dan het ‘met elkaar’?

Genoeg stof om het de komende dagen over te hebben, lijkt me zo.

 

En wat het ‘met elkaar’ betreft:

De komende dagen bieden veel mogelijkheden om in gezamenlijkheid te genieten van alles wat Den Haag rond Prinsjesdag te bieden heeft.

Naast het Prinsjesfestival is er een uitgebreid Koninklijk programma, met tal van activiteiten.

Nieuw is dit jaar Prinsjesnach, een muziekfestijn in het Hofkwartier, op het Noordeinde en op de Grote Markt.

Daarnaast is nog veel meer, van een rondvaart op de Hofvijver tot de buitenbioscoop op het Noordeinde.

Het volledige programma is te vinden op denhaag.com.

 

Met elkaar over twintig jaar.

Een glazen bol bezit ik niet.

Maar ik hoop dat ook in september 2043 de inwoners én de bezoekers van onze stad zullen genieten van het Prinsjesfestival in een Koninklijk Den Haag.

Neem aan dat de renovatie van het Binnenhof dan wèl voltooid is…

Als 82-jarige geniet ik daar dan van.

Voorwaar, een mooie opdracht voor de toekomst.

Voor nu: heel veel plezier gewenst met het Prinsjesfestival 2023.