Opening vestiging TU Delft in Den Haag

Opening Jan van Zanen vestiging Bezuidenhoutseweg (New Babylon) TU Delft 7 juni 2023

Excellentie Marwala, (rector UN University/ ondersecretaris-generaal UN)
Professor Van de Walle, (UNU-MERIT, één van de dertien instituten van UN University)
Rector Magnificus Van der Hagen, (RM. TU Delft)
Hoogwaardigheidsbekleders,

 

Dank, Tim van der Hagen voor de woorden van daarnet. Dank ook voor de bijdragen die de TU Delft levert aan ideeën en oplossingen in grote maatschappelijke vraagstukken. Grote kwesties waarmee ook de stad Den Haag worstelt. Denk aan klimaat, energie en water. Aan de onontkoombare aanpassingen van onze stad aan wijzigende omstandigheden.

Waardering voor het feit dat die bijdragen niet alleen vanuit Delft worden geleverd, maar steeds vaker vanuit Den Haag. De TU Delft hoort al heel lang bij het kenniscluster in onze regio. Er is ook al enige jaren een campus van de TU in de binnenstad van Den Haag, TU Delft The Hague. Een campus die de komende jaren verder groeit. Het maakt deel uit van wat we tegenwoordig vaak een ecosysteem noemen.

Een omgeving waarin de TU Delft, de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool en tal van andere kennis- en onderzoeksinstituten elkaar weten te vinden. Waar ze niet alleen elkaar weten te vinden, maar ook gevonden worden. Door regering, parlement, overheidsinstellingen en de vele internationale organisaties en bedrijven die in Den Haag en omgeving hun thuis hebben.

Het cluster brengt kennis dichter bij het bestuur en dichter bij praktische oplossingen. Een open systeem dat helaas een evenwicht moet zoeken tussen intellectuele vrijheid en -kruisbestuiving enerzijds en het waarborgen van veiligheid anderzijds.

Vanuit deze mooie uitgangspositie zijn wij als stad blij de TU Delft te mogen verwelkomen hier aan de Bezuidenhoutseweg. In wat de meesten kennen als New Babylon. Een complex waarover Harry Jekkers in zijn ode aan de stad ‘Oh, Oh, den Haag’ ooit zong: ‘Dat Nieuw Babylon, moest dat er trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen?’

Maar het staat er, is vernieuwd en verrijkt met deze vestiging van de TU Delft. Over twee jaar komt daar aan het Spui een locatie bij waarin de TU met onder andere de Universiteit Leiden en de Open Universiteit een pand gaat delen.

Het betekent een bevestiging en versterking van onze positie als internationale stad van vrede en recht. Een stad waar instellingen en organisaties kunnen rekenen op een solide basis van kennis- en onderzoeksinstituten.

Wij zijn ons ervan bewust dat die ontwikkeling het nodige aan voorzieningen vraagt. Als het gaat om zaken als huisvesting en bereikbaarheid zullen we daarom ook steeds zorgvuldig kijken naar de ontwikkeling van de stad in het grotere geheel van de directe omgeving en de metropoolregio. Uw zorgen daarover hebben ons luid en duidelijk bereikt.

Voor nu maak ik graag plaats voor de Haagse thema’s en de voorbeelden van maatschappelijke verbinding die nog op het programma staan. Ik wens u nog een aangename voortzetting van de middag en veel succes met de nieuwe vestiging.