Afsluitende woorden door Jan van Zanen bij de opening van Writers Unlimited, 18 januari 2024

 

Geachte aanwezigen,

 

Al bijna drie decennia is Writers Unlimited thuis in Den Haag.

Voel me bevoorrecht dat ik dit jaar de opening mag bijwonen.

Dit festival is per slot van rekening een van de vaste gebeurtenissen op de Haagse culturele jaaragenda.

En niet zonder reden: het vrije geschreven woord is onlosmakelijk verbonden met Den Haag, centrum van kunst en cultuur, hart van onze democratie én internationale stad van vrede en recht.

Met in haar DNA de Vier Vrijheden van Roosevelt, waarvan de eerste de vrijheid van spreken en meningsuiting is.

Den Haag biedt dan ook graag een podium aan auteurs, uit binnen-en buitenland.

In de loop van de geschiedenis is de kracht van het geschreven woord ontelbare malen bewezen.

Zowel in positieve als in negatieve zin.

Een pen in gif gedoopt kan mensen misleiden, opzwepen en nog erger.

Maar het geschreven woord opent ook de deur naar zelfontplooiing, vooruitgang en vrijheid.

Daaraan herinnert een simpel maar sympathiek monumentje in onze stad, op het Lange Voorhout, tegenover theater Diligentia.

Het bestaat uit een tafeltje en een stoel en is gewijd aan iemand die met zijn briljante pen de domheid en immoraliteit van de dictatuur in zijn land bestreed: Vaclav Havel.

Maar ook los van wat het geschreven woord op maatschappelijk terrein vermag te bereiken heeft het, welbeschouwd, iets magisch.

Dat kan ik, als fervent lezer, ten volle beamen.

Onafhankelijk van tijd en plaats kun je je als lezer verplaatsen in de gedachten van de auteur of de personages die zij of hij ten tonele voert.

Het geschreven woord leidt ons naar nieuwe inzichten, nodigt uit tot zelfreflectie.

Het helpt ons om ons te verplaatsen in een ander.

Op die manier kan het bruggen bouwen.

Dat laatste kunnen we goed gebruiken, denk ik.

Juist in deze tijden, waarin we, om uiteenlopende redenen, de mensen met wie we dit stukje aarde delen, soms alleen nog maar als een vertegenwoordiger van ‘de anderen’ zien.

Als burgemeester zie ik het als mijn taak om dat proces van verwijdering en polarisatie tegen te gaan.

Ervoor te zorgen dat Den Haag een stad blijft waar iedereen zich thuis en gerespecteerd kan voelen.

Dat begint met kennis te nemen van elkaars verhalen, zonder meteen je oordeel klaar te hebben.

Daarin schuilt ook de kracht van Writers Unlimited: het biedt je de mogelijkheid om te luisteren naar verhalen die misschien onbekend voor je zijn.

Nóg een reden waarom ik blij ben met de aanwezigheid van dit festival.

Ik hoop dat ook deze editie veel bezoekers moge trekken en verklaar Writers Unlimited 2024 bij dezen officieel voor geopend.