Openingswoorden door burgemeester Jan van Zanen over de oorlog in Oekraïne en bij het afscheid van de raadsperiode 2018-2022 tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2022

 

Leden van de raad,

 

Wij zijn hier bijeen voor een bijzondere vergadering.

Bijzonder, omdat we afscheid nemen van een groot aantal raadsleden, van wie sommigen heel wat jaren deel hebben uitgemaakt van deze raad.

Dadelijk spreek ik hen toe.

Maar deze vergadering is ook om een andere reden bijzonder.

Sinds onze laatste vergadering voor de verkiezingen hebben zich dramatische ontwikkelingen op het wereldtoneel voorgedaan.

Ruim een maand is het nu oorlog.

Oorlog in Oekraïne, oorlog in Europa.

De schokgolf die de invasie van het Russische leger teweeg heeft gebracht, is voelbaar tot op de straten en pleinen van Den Haag.

Den Haag, de stad van vrede en recht.

Het verdriet is tastbaar tot binnen de muren van de opvanglocatie in de Broodfabriek in Rijswijk.

En op de vele plekken waar vluchtelingen inmiddels zijn ondergebracht, in onze stad en in de regio.

Daar, waar medewerkers van de gemeente Den Haag, veelal vrijgesteld van hun reguliere werk, samen met uitzendkrachten zich ontfermen over al die ontheemde, getraumatiseerde mensen.

Bijgestaan door medewerkers van de partnerorganisaties en de vele vrijwilligers.

Allemaal verrichten zij ontzettend belangrijk werk.

Net als de vele Hagenaars en Hagenezen die initiatieven op touw hebben gezet, om hulp te bieden.

Hier, aan vluchtelingen én ter plekke, in Oekraïne zelf.

Hartverwarmend.

Zo’n tweeduizend kilometer oostwaarts vecht het volk van Oekraïne voor zijn recht op zelfbeschikking.

Voor het recht op een leven in vrede en vrijheid, in een democratische rechtstaat.

Vrede, democratie die wij zo normaal vinden.

Bommen op belegerde steden, burgers in het nauw of op de vlucht, vredesdemonstranten die massaal worden opgepakt.

Het bewijst allemaal dat onze manier van leven helemaal niet zo vanzelfsprekend is.

Laten we dat steeds voor ogen houden, bij alles wat we doen.

 

Voor u, leden van de raad betekent deze vergadering de afronding van een buitengewone, turbulente, raadsperiode.

Ik hecht eraan dit  te markeren.

In deze periode bent u geconfronteerd met het tragische overlijden van een lid van de gemeenteraad.

Een gebeurtenis die op u allen diepe indruk heeft gemaakt.

Het stadsbestuur is in de periode 2018 – 2022 op verschillende posities ingrijpend gewijzigd.

De gemeenteraad, het college en de coalitie hebben moeten leren, met vallen en opstaan, om te gaan met nieuwe verhoudingen.

Raad, college, én fracties hebben moeten zoeken naar die nieuwe verhouding tot elkaar en dat is niet altijd eenvoudig gebleken.

Maar het leven wordt voorwaarts geleefd, en soms achteraf begrepen, zo luidt een bekend citaat van Søren Kierkegaard (Deense filosoof)

Na het vertrek van mijn ambtsvoorganger Pauline Krikke en de tijdelijke waarneming door Johan Remkes heb ik, met u, willen inzetten op een stabiel stadsbestuur.

Ik streef daarbij voortdurend naar een goede samenwerking met u, leden van de raad en met u.

Daar ga ik graag samen met de raadsgriffier en alle medewerkers mee door, met een groot aantal van u hier aanwezig, en met de nieuw gekozen raadsleden die ik morgen zal beëdigen.

Vanavond neem ik afscheid van een aantal vertrekkende raadsleden.

Ik spreek ze zo persoonlijk toe, maar niet nadat ik mijn grote respect heb uitgesproken voor u allen, leden van de gemeenteraad van Den Haag.

Omdat u in deze gedenkwaardige periode bent doorgegaan met uw inzet voor de stad, en uw grote betrokkenheid heeft getoond bij álle bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen vier jaar.

U diende de lokale publieke zaak met ere.

Dank u wel.