Openingswoord door Jan van Zanen bij de oprichting van het Ondernemersberaad Haags Veen, 31 januari 2023

 

Wethouder Bruines, ondernemers, netwerkpartners,

Welkom bij de oprichting van het Ondernemersberaad Haags Veen. Voor mij een mooie gelegenheid om weer bij de ondernemers van Transvaal en de Schilderswijk te zijn.

In de afgelopen periode ben ik hier meerdere keren geweest. Pas nog voor het Ondernemersontbijt, de opening van de Gouden Lunchroom en de viering van het 50-jarig bestaan van het familiebedrijf Bharat Kings.

Het ondernemerschap zit in de lift in dit gebied. Een levendig gebied met vele kwaliteiten. Levendigheid die soms ook veel te ver gaat. Denk aan de ongeregeldheden na de winst van Marokko in het WK voetbal. Het geeft aan dat hier meer zaken spelen. Die zullen allemaal in samenhang moeten worden opgepakt. Alleen dan wordt het duurzaam beter.

Maar vandaag hebben we het over het netwerk van winkeliers en andere ondernemers in het gebied rond de Haagse Markt. Goed om te zien hoe de ondernemers zich hier verenigen in het Ondernemersberaad Haags Veen. In combinatie met de wijkorganisaties en actieve bewoners is dit netwerk van bedrijven en instellingen een krachtig initiatief om het winkelgebied schoner, veiliger en aantrekkelijker te maken.

‘Ondernemerschap’ kreeg een prominente rol in de Wijkagenda voor dit gebied. Het college heeft de plannen en prioriteiten van de buurt onlangs in ontvangst genomen. De agenda gaat in op de zaken die nodig zijn om de winkelstraten hier te laten floreren. In dat rijtje van prioriteiten staat ook een hogere organisatiegraad van de ondernemers. Dat punt uit de Wijkagenda is nu al verzilverd.

Ik wil u daar van harte mee feliciteren en geef graag het woord aan wethouder Bruines.