Openingswoord door Jan van Zanen bij de Oproep Wereld Vrede Plechtigheid, 24 december 2023

Geachte aanwezigen,

Vrede.

Juist in deze donkere, laatste dagen van het jaar, waarin ons dagelijks nieuws uit conflictgebieden bereikt, verlangen we ernaar.

Daarom hulde aan Arya Samaj Nederland voor het initiatief tot deze Oproep Wereld Vrede Plechtigheid.

Op deze dag van saamhorigheid strekken we onze handen uit naar elkaar, ongeacht afkomst, overtuiging of achtergrond.

In de schaduw van de wereldproblemen en uitdagingen van vandaag, komen we samen om te laten zien dat vrede niet slechts een droom is, maar een doel dat we gezamenlijk nastreven.

De uren die voor ons liggen, beloven uren van reflectie, dialoog en verbinding te zijn.

Laten we gebruik maken van deze tijd om te luisteren, te begrijpen en te omarmen.

Geloof dat het nu belangrijker is dan ooit om met elkaar in het gesprek te blijven.

Bij alle verschillen van mening elkaar bovenal als een medeburger, medestadgenoot, medemens te zien.

Dat is heus niet altijd even makkelijk, dat realiseer ik me terdege.

Maar het is de enige manier om ervoor te zorgen dat Den Haag een plek blijft waar iedereen zich geborgen voelt.

Een stad waar iedereen elkaar met respect en compassie bejegent.

Den Haag, als internationale stad van vrede en recht, draagt een bijzondere verantwoordelijkheid.

Laten we samenwerken, niet alleen voor onze stad, maar voor alle steden over de hele wereld.

Conflicten niet importeren, maar vrede en liefde exporteren.

Iets dat zich ook de wereldvereniging van gemeenten UCLG, waarvan ik executive president mag zijn, ten doel heeft gesteld.

Onder meer door middel van de UCLG Peace Prize voor lokale vredesinitiatieven wereldwijd.

Moge deze plechtigheid ons inspireren om ambassadeurs van vrede te zijn in onze eigen gemeenschappen en overal waar het pad ons leidt.

Dank aan de organisatoren van deze bijzondere dag en aan alle aanwezigen die hun engagement tonen voor een wereld die gedijt in vrede.

Laten we samen streven naar een wereld waarin de kracht van vrede ons verbindt.

In die geest wens ik u een heel goede bijeenkomst.