Afscheidsspeech Peter Bos, 29 maart 2022

Peter,

Je hield je bezig met de terreinen kunst, cultuur, erfgoed, broedplaatsen, stadsontwikkeling, wonen, financiën en economie.

Hoe veelzijdig kan een mens zijn? Jij kon dat.

Acht jaar lang.

En op elk terrein kwam je goed beslagen ten ijs, als het aan de orde kwam in commissie of raad.

Je was steevast de spreekwoordelijke zeer kritische luis in de pels.

In jouw eigen woorden: ‘Het kost soms jaren, maar ik ben vasthoudend en laat niet los.’

Een paar voorbeelden van je kritische blik in de afgelopen tijd:

Je vroeg naar de stand van zaken van het beschermd stadsgezicht in Mariahoeve.

Je vond dat het college wat trotser zou mogen zijn op ons erfgoed in plaats van beschermde stadsgezichten op te heffen en aan hun lot over te laten.

Je trok aan de bel over het bouwplan voor de KPN-locatie aan de Thorbeckelaan.

Je stelde er eenenveertig vragen over, zoals over het betrekken van bewoners bij de plannen, bomenkap en verkeersstromen.

En er waren aardig wat resultaten van je vasthoudendheid:

Zo blijft de historische bebouwing aan de Vissershavenstraat behouden.

Het milieudepot in Scheveningen kan worden herontwikkeld met behoud van de kenmerkende panden met pannendaken aan de Vissershavenstraat.

Dit dankzij een initiatiefvoorstel van jou uit zomer 2020, samen met onder meer de Partij voor de Dieren.

Onlangs gingen de seinen op groen voor een onderzoek of het spoorviaduct over de Trekvliet kan worden aangewezen als gemeentelijk monument.

Jij diende hier drie jaar geleden een motie over in.

Ik begreep dat je hier zo verheugd over was dat je, om dit feit te vieren met wethouder Van Asten van Monumentenzorg en de regiodirecteur van ProRail op de foto ging.

Recentelijk nam de raad jouw motie aan voor de komst van een wijkbibliotheek in Mariahoeve en Marlot.

En, een lang gekoesterde wens van jou, je fractie gaat in vervulling.

Den Haag krijgt een bruisender nachtleven.

De raad omarmde eind januari een motie van jou die het college vraagt om onderzoek te doen naar geschikte plekken.

Last but not least: In februari schaarde een meerderheid van de raad zich achter een motie van jou om het bestemmingsplan Scheveningen Dorp aan te passen en de groei van hotels in de Keizerstraat aan banden te leggen.

Tenslotte Peter,

Je laat een bijzonder afscheidskado na aan Den Haag.

Eentje dat bij jou past, als iemand van de lange adem.

Op 6 september vieren we voortaan de verjaardag van Den Haag.

Dit danken we aan een motie van jou, eind vorig jaar.

Hoe je aan die datum komt?

Welnu, je vond een document, gedateerd 6 september 1242, van Graaf Willem II, waarin Den Haag (Die Hage) voor het eerst officieel wordt genoemd.

Ik dank je.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.