Meneer Kalbfleisch, beste Pieter,

U kunt terugkijken op een indrukwekkende carrière.

Een loopbaan in de rechterlijke macht en het juridisch veld.

Een CV dat eerder al werd beloond met een Koninklijke onderscheiding.

Naast die kernactiviteiten had en heeft u sinds jaar en dag ook tal van nevenfuncties.

Het langst van al bij de Haarlemsche Football Club.

Als jonge arbiter bij de jeugd, bestuurder en in tal van andere rollen.

Toewijding die al meer dan zestig jaar meegaat.

Liefde voor muziek en cultuur bracht actieve betrokkenheid bij het Residentie Orkest, Pure Jazz Den Haag en het Prins Bernhard Cultuurfonds, tegenwoordig het Cultuurfonds.

Daarmee is lang niet alles benoemd, maar ik wil graag genoeg tijd overhouden voor uw lidmaatschap van de commissie onder leiding van oud-minister en mijn verre ambtsvoorganger Wim Deetman.

Schokkende onthullingen over seksueel misbruik en geweld binnen de Katholieke kerk in de naoorlogse periode, kwamen vele jaren later naar buiten.

Na publieke getuigenissen van wat hen als kind of jongere was aangedaan, werd een onafhankelijke commissie voor onderzoek, oordeelsvorming, strafmaat en hulpverlening ingesteld.

U heeft daarvoor een structuur opgezet en was daarin uiterst overtuigend naar alle betrokken partijen. Daarmee kreeg u vaart in lastige processen en was u een gezaghebbende stem voor slachtoffers.

Met uw grote juridische kennis en ervaring was u de man om de weg te wijzen in de complexe verhouding van het canoniek recht binnen de kerk en het Nederlands recht.

Na afronding van de werkzaamheden van de commissie heeft het onderwerp u niet losgelaten.

U nam zitting in vervolgcommissies en houdt nog altijd de vinger aan de pols bij de klachtenafhandeling.

U draagt de Nederlandse aanpak internationaal uit en sprak er vorig jaar over met paus Franciscus.

Voor al deze inzet – en die voor de slachtoffers van het misbruik in de Katholieke kerk in het bijzonder – is gemeend dat u, in aanvulling op uw eerdere Koninklijke onderscheiding, een bevordering heeft verdiend.

De versierselen die bij deze bevordering horen reik ik u graag uit.

Van harte gefeliciteerd.