Pieter Sekeris

Meneer Sekeris, beste Pieter,

U bent dan weliswaar bijna twintig jaar met pensioen, stil zitten doet u allerminst.

Zo bent u al sinds 2003 actief voor het Senioren Journaal van Info Thuis TV.

U vervult niet alleen de rol van eindredacteur, u hanteert ook zelf de camera.

Dat is niet zo vreemd, want filmen is per slot van rekening uw hobby.

Is er iemand in de zaal die dit moment voor u vastlegt?

Uw dochter?  Lukt het? Vast wel.

Voor het Senioren Journaal filmt u evenementen maar legt u bijvoorbeeld ook levensverhalen vast.

U neemt de montage voor uw rekening en levert vervolgens een complete uitzending aan.

De videocamera laat u ook in kerk ‘De Lichtbron’ in Wateringen ‘snorren’.

U legt de jaarlijkse kerstmusical vast zodat alle deelnemers een aandenken aan de productie hebben.

In de kerk doet u echter nog veel meer.

U bent voorzitter van de diaconie en lid van de kerkenraad.

U kookt maaltijden voor de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, u bereidt de vieringen van het Heilig Avondmaal voor en u neemt het voortouw om het Heilig Avondmaal in zorgcentrum de Ark te organiseren.

En toen de kerkzaal gemoderniseerd werd gaf u advies want u bent van huis uit bouwkundige.

Kijk dat vind ik nou leuk want mijn vader is architect.

Behalve in de kerk bent u ook nog op andere manieren maatschappelijk actief.

Zo bent u secretaris van de stichting kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul.

Behalve de verslaglegging van de vergaderingen (hopelijk toch niet heel vaak?) neemt u het maken van de roosters voor de medewerkers voor uw rekening.

En geregeld staat u zelf ook in de winkel of achter de kassa.

De opbrengst van de kringloop wordt verdeeld over goede doelen die de vijf kerken van Wateringen-Kwintsheul voordragen.

Tijdens een jaarlijks evenement, dat u mede helpt organiseren, wordt dan alles verdeeld.

U neemt dan ook een deel van de presentatie voor uw rekening.

Net als destijds in de BB-quiz van Berend Boudewijn?

“En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”

U heeft er vast de stem voor want u was per slot van rekening jaren lid van Mannenzangvereniging ‘Zang veredelt’.

Niet zaad, maar zang.

En wat gaven ze verenigingen vroeger toch mooie namen.

Ruim twaalf jaar was u voorzitter van het koor en organiseerde in die hoedanigheid bijvoorbeeld de optredens.

Helaas moest het koor, net voor corona, worden opgeheven omdat er niet genoeg nieuwe leden meer konden geworven.

Tot slot noem ik dat u sinds 2018 lid bent van de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Haaglanden ‘Hoge Veld’ in Wateringen.

Dat is niet zonder reden want uw lieve vrouw Catharina wordt daar verzorgd, mede door u.

Helaas kan zij er vandaag niet bij zijn maar ik heb begrepen dat u straks naar haar toe gaat om, samen met de familie, het volgende te vieren:

namelijk, dat vanwege uw grote verdiensten voor onze maatschappij, Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u, Pieter Sekeris, Koninklijk te onderscheiden.