Politievrijwilligers

Toespraak door Jan van Zanen tot politievrijwilligers, 15 juni 2023

 

Beste politievrijwilligers,

Wat goed dat wij hier met elkaar bijeen zijn.
Want dat geeft mij de gelegenheid u te zeggen: dank u wel.
Dank u wel voor uw inzet als politievrijwilliger.

De samenleving kan niet zonder vrijwilligers.
In Den Haag onderkennen we dat ten volle en daarom is er hier zelfs een wethouder die vrijwilligerswerk in haar portefeuille heeft: Kavita Parbhudayal.
Ruim 185.000 mensen in Den Haag zijn als vrijwilliger actief, op uiteenlopende terreinen.
Daar zijn we ontzettend trots op.
Het laat zien dat Den Haag een stad is waar we naar elkaar omzien.

Omzien naar elkaar, iets willen betekenen voor de maatschappij, dat doet u ook.
Als politievrijwilliger helpt u mee om onze samenleving, onze stad veiliger te maken.
U doet dat op verschillende manieren.
Als Uitvoerende Politievrijwilliger, als Ondersteunende Politievrijwilliger of in het kader van de Politie Specifieke Inzet.
Of u nu deelneemt aan de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, of zich bezighoudt met preventie en het geven van advies, of uw (technische) kennis inzet voor onderzoek op bijvoorbeeld cybergebied: het is allemaal heel belangrijk voor het functioneren van de politie.

Ik denk aan het bekijken van vele uren van camerabeelden, om zo een verdachte te kunnen opsporen.
Ik denk aan het uitvoeren van controles van vuurwapenverlofhouders op basis van de Wet Wapens en Munitie.Of het geven van preventieadvies op scholen, in buurtcentra en in verzorgingstehuizen
over bijvoorbeeld babbeltrucs, bankfraude en veiliger maken van je huis.
En niet te vergeten de politiemedewerkers die na hun pensionering zich als vrijwilliger blijven inzetten voor de organisatie.

Bovendien: dankzij het systeem van politievrijwilligers komt waardevolle kennis en kunde uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg, of het onderwijs beschikbaar voor de politie.
En daarmee voor de gehele maatschappij.
Het politievrijwilligerswerk brengt mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en expertises samen.
Het is dat verbindende karakter dat óók waardevol is.

Nogmaals: dank u wel dat u politievrijwilliger bent geworden.
U steekt de nodige vrije tijd in het werk en u heeft misschien ook een opleiding moeten volgen, uieraard ook in uw eigen tijd.
Dat alles vind ik zeer lovenswaardig.
Ik hoop dan ook dat u nog een tijd door wilt gaan met dit belangrijke werk.
Dit land en deze stad worden er nog net iets beter van.