Toespraak door Jan van Zanen bij de presentatie van het Uitvoeringsplan NPZW (Nationaal Programma Den Haag Zuidwest), 26 september 2023

 

Dank Chris Schaapman (directeur NPZW),

Beste bewoners en partners,

 

We werken al een tijd aan Zuidwest en we komen nu op stoom. De eerste successen zijn geboekt, onder andere dankzij de eerste Regiodeal die dit jaar is afgerond. Met middelen van Rijk, gemeente en de inzet van onze partners zijn concrete verbeteringen ingezet.

Ik denk aan een wijkbedrijf als Allekanten, waar mensen die niet makkelijk aan de slag komen werk van waarde verrichten, zich ontwikkelen, en weer meedoen in de samenleving. Ik denk aan buurtkamers zoals de Luyk, Bij Betje en Sterrenhoek. Plekken waar mensen op een laagdrempelige manier in contact komen met elkaar en met de overheid of andere instanties die hen kunnen ondersteunen als dat nodig is.

Laat ik ook de speciale bedrijfsvergunning in de Jan Luyckenlaan/Van Baerlestraat noemen. Een ingreep waarmee we de invloed van crimineel geld terugdringen en werken aan veiligheid en een goed ondernemersklimaat in de buurt.

Maar we zijn er nog niet. Sterker nog: we zijn pas net begonnen. Er is langdurige inzet, commitment en noeste arbeid nodig om ervoor te zorgen dat de bewoners en ondernemers in Zuidwest, en vooral hun kinderen, in 2040 dezelfde kansen hebben als andere Hagenaars.

Alles bij elkaar een kleine twintig jaar waarin we stap voor stap werken aan een toekomst voor Zuidwest en haar bewoners. Dat is een lange periode. Daarom is het goed dat we de opgave opknippen in behapbare stukken. Steeds kijken of we nog op koers liggen en welke successen we kunnen vieren.

In het uitvoeringplan NPZW staat wat we de komende 4 jaar gaan doen om die belangrijke ambitie in 2040 te bereiken. Heel kort samengevat komt het neer op: we gaan hard werken aan de kwaliteit van het wonen. We gaan werken aan perspectief voor de wijken en de mensen. We gaan aan de slag met onderwijs en werk en we stimuleren nog meer onderlinge ontmoeting. Zo zal Zuidwest steeds krachtiger en leefbaarder worden.

Om te zien of we ook werkelijk bereiken wat we willen, gaan we monitoren en meten. We kijken naar de impact in de wijk, of bewoners ook echt verbetering ervaren. We kijken naar harde cijfers: loopt het aantal mensen in de bijstand terug? We tellen het aantal deelnemers aan activiteiten en houden ook bij of ze betrokken blijven of afhaken.

We hebben samen de plannen gemaakt, we zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. Laten we elkaar helpen, inspireren en versterken, maar laten we elkaar ook aanspreken op onze beloften en verantwoordelijkheden. Ik reken op u allemaal.