Afscheidsspeech René Oudshoorn, 29 maart 2022

 

René,

Je kwam als fotograaf voor dagbladen jarenlang overal en nergens in Den Haag.

Je stond vooraan als er nieuws was in de stad,  je camera in de aanslag.

Toen je raadslid werd, zei je daar zelf over:

‘Met de krant zijn wij vooral bezig met het signaleren van problemen.

Als politicus ben je ervoor om problemen aan te pakken en op te lossen.

Dat is wat mij aanspreekt in het raadswerk.’

Je had onder meer dierenwelzijn en afvalbeleid in je portefeuille.

Je vond dat op het gebied van dierenwelzijn Den Haag nog wel een slag te maken had.

Jouw fractie bepleitte in 2018 een aparte paragraaf hierover in het coalitieakkoord.

In jullie ogen moest hard worden opgetreden tegen verwaarlozing en mishandeling van dieren.

Anderzijds vonden jullie organisaties, die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartige ondersteuning verdienden.

Op het gebied van het afvalbeleid streefde je een mentaliteitsverandering na van Hagenaars.

Zoals van hen die hun afval naast de container zetten in plaats van erin.

En zo voor veel meeuwenoverlast in de stad zorgen.

Je ergerde je tevens ‘groen en geel aan’ – hoe toepasselijk voor een Hagenaar – dat sommige mensen hun afval gewoon uit het raam gooien.

Ook vond je dat er nog veel moest gebeuren aan de bewustwording van hondenbezitters, want hondenpoep bleef één van de grootste ergernissen in onze stad.

Op het vlak van dierenwelzijn boekte je onlangs nog een mooi resultaat voor een bijzonder dier: de zeehond.

Dankzij jouw voorstel krijgt deze een drijvende rustplek voor onze kust.

Je liet je er wel eens duidelijk over uit wat je minder beviel aan het raadswerk.

Dan kwam weer de fotograaf in jou, die overal in de stad was, even boven.

‘Sommige vergaderingen duren wel heel lang.

Zeker als je geen inbreng hebt is dat vervelend.

Ik hou meer van het veldwerk,’ liet je je wel eens ontvallen.

René,

Dank dat je het – ondanks je voorkeur voor het veldwerk – in de achterliggende vier jaar vele uren binnen uithield voor een vergadering van raad of commissie.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.