Roshny Bhageloe

Mevrouw Bhageloe, beste Roshny,

Den Haag staat bekend als de Hindoestaanse hoofdstad van het Europese vasteland.

De Hindoestaanse cultuur is hier prominent vertegenwoordigd.

Mede dankzij u.

Den Haag is daarnaast een stad waar mensen naar elkaar omzien.

Dat geldt ook voor u.

Behalve dat u ondernemer bent, met een eigen organisatie-en promotiebedrijf, bent u ook zeer ondernemend in het uitdragen en stimuleren van het Hindoestaanse culturele erfgoed.

Ik denk aan uw inzet voor de Hindoestaanse volksmuziek, de Baíthak Gáná …

U heeft een Facebookpagina opgezet om muzikanten en zangers, die zich wereldwijd bezighouden met het beoefenen van deze volksmuziek, samen te brengen.

Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage aan de erkenning van deze bijzondere muziekvorm. En zorgt u ervoor dat muzikanten van eerdere generaties niet vergeten worden door de mensen van nu.

Dit is maar één van de vele activiteiten waarmee u zich bezighoudt.

Er is, zeker gedurende de coronatijd, veel gesproken over eenzaamheid, zowel onder ouderen als jongeren.

U zet zich actief in om dit grote probleem tegen te gaan.

Bijvoorbeeld als deelnemer aan de projecten ‘Koken voor ouderen’ en ‘Ondernemers en jongeren koken voor ouderen’.

Samen met onder anderen uw zusje doet u de organisatie, regelt u een gezellig muziekje (heel belangrijk, ook vandaag…) en regelmatig verzorgt u, samen met familie, een hapje.

Een belangrijke drijfveer voor u is het besef dat iedereen van waarde is.

Zo luidt ook het motto van stichting Vobis, voorheen stichting Hindostani, waar u zich voor inzet.

Vobis organiseert allerlei activiteiten om in de samenleving verbinding tot stand te brengen.

U zorgt ervoor, met gebruik van social media, deze activiteiten publiciteit te geven.

Maar uw grote maatschappelijke betrokkenheid uitte zich ook in uw inzet voor een meisje en haar familie die het slachtoffer waren geworden van de toeslagenaffaire.

Tenslotte noem ik uw vrijwilligerswerk voor de Hindoetempel aan de Gaslaan vermelden.

Een plek waar u al van kinds af aan komt.

U zet richt zich vooral op het betrekken van jongeren bij de Mandir.

En u organiseert bijvoorbeeld muzieklessen in de tempel.

Dat verbaast me niet, gezien uw inzet voor Hindoestaanse volksmuziek.

Net als in andere gebedshuizen moest ook de Mandir in coronatijd veel online doen.

Ook dat heeft u mede mogelijk gemaakt.

Mevrouw Bhageloe, beste Roshny,

Begrijp dat uw moeder u altijd heeft gestimuleerd en ondersteund, zeker ook sinds het overlijden van uw vader.

Uw inzet voor de Hindoestaanse gemeenschap en de Hindoestaanse cultuur is niet onopgemerkt gebleven.

Ik mag u mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u daarvoor Koninklijk te onderscheiden.