Meneer Sobki, beste Said,

U bent een mensenmens en een bruggenbouwer.

Een bouwer van bruggen tussen landen en culturen.

Tussen Nederland, waar u al sinds 1975 woont, en Egypte, waar u geboren bent.

Tussen de Arabische en de Europese culturen.

Als journalist stond en staat u daarbij een krachtig communicatiemiddel ter beschikking: de taal.

Zowel het Arabisch als ook het Nederlands, dat u zich snel eigen maakte, als ware het uw moedertaal.

Meer dan twintig jaar was u voorzitter van de stichting Benelux Middle East Publishing.

Missie van deze stichting: het stimuleren van samenwerking en uitwisseling tussen Arabischsprekende landen en Europa op het terrein van de media.

Om zo de democratische ontwikkeling in die landen te ondersteunen én de integratie van Arabieren in Europa te bevorderen.

U werkte daarbij onder meer samen met Radio Nederland Wereldomroep.

Om meer begrip bij nieuwkomers voor de Nederlandse cultuur en gebruiken te kweken gaf en geeft u veel lezingen voor Arabisch sprekenden.

Met hetzelfde doel voor ogen begon u de website timenews.

De door u opgerichte stichting Prograsia Europe richt zich op het bevorderen van de kennis van en de verbondenheid met de Arabische cultuur.

Onder meer door het uitgeven Time News Europe in Arabic.

Wie de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig is, kan zich snel verloren voelen.

Met het oog op hen richtte u Mens zonder Grens op: een stichting die deze mensen begeleidt naar overheidsinstanties en zorginstellingen.

Zelf bezoekt u al tien jaar zieke en eenzame Arabischsprekende ouderen in de regio Zuid-Holland.

U ondersteunt in het bijzonder een tachtigjarige dementerende man, zonder enig netwerk, waar de zorgprofessionals geen raad mee weten.

U begeleidt hem bij medische afspraken, helpt hem met de administratie, u doet de was en biedt een luisterend oor.

Meneer Sobki, beste Said,

U bent ervan overtuigd dat integratie van onderop moet komen en u doet er alles aan om dat te bevorderen.

Onvermoeibaar.

Daarin betekent u veel voor onze samenleving.

Van harte gelukgewenst met de Koninklijke onderscheiding die u voor uw inzet ontvangt.