Afscheidsspeech Serpil Ates, 29 maart 2022

 

Serpil,

Vasthoudend en gedreven, dat zijn de kenmerken die jou worden toegeschreven.

In je eigen woorden: activistisch, feministisch.

Met name als het gaat om de terreinen integratie en diversiteit, maatschappelijke opvang, ook van statushouders, anti-discriminatie, wijkaanpak, participatie en kansengelijkheid in het onderwijs.

Je zette je mede in voor de afschaffing van zwarte piet.

En voor een sterkere positie van vrouwen met een migratieachtergrond.

De kroon op jouw raadswerk is toch wel dat mede op jouw initiatief begin 2019 een commissie werd ingesteld om na te gaan in hoeverre er in Den Haag draagvlak is voor de oprichting van een slavernijmonument.

 

 

Én om in gesprek te gaan met Haagse Afrikaanse gemeenschappen en hun organisaties over de invulling van de herdenking van de afschaffing van de slavernij en de herdenking van het koloniale- en slavernijverleden.

Onlangs toonde je via twitter je vreugde over het feit dat in 2023, 160 jaar na de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij, het monument ter herdenking daaraan in onze stad wordt onthuld.

 

Je bent een van de politici die met een zeer grote schaduwkant van het politieke vak te maken kreeg, namelijk met bedreigingen aan jouw adres en je familie.

Jouw reactie was krachtig, ik citeer:

‘Pijnlijk maar waar, ook ik sta in de lijst van politici die de meest agressieve tweets ontvangen.

Maar het zegt ook iets anders, namelijk dat ik een van de vrouwen ben die haar nek durft uit te steken: Wen er maar aan.’

Oftewel: Je liet je daar niet door afschrikken.

Serpil, dank voor je vasthoudendheid, gedrevenheid en moed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.

Het ga je goed.