Woorden van welkom door Jan van Zanen bij het Slag om de Residentie concert, 10 mei 2023

 

Geachte aanwezigen,

Van harte welkom bij het Slag om de Residentie concert.

In het bijzonder wil ik vanavond welkom heten mevrouw Hemmes, weduwe van ereburger Rudi Hemmes.

Rudi Hemmes, die in 1945 met de Prinses Irene Brigade Den Haag binnentrok en die ons vorig jaar ontvallen is.

In tegenstelling tot voorgaande jaren klinkt er vanavond niet alleen muziek, maar zal er ook het nodige gezegd worden.

Een waardevolle aanvulling op een toch al mooi muzikaal programma.

Op 10 mei herdenken wij de mannen die in 1940 ons land en onze stad zo moedig verdedigden tegen een nietsontziende vijand.

Den Haag zal de helden van de Slag om de Residentie nooit vergeten.

Ook nu de laatste veteranen van de meidagen van 1940 niet meer onder ons zijn.

Zij brachten het grootst mogelijke offer.

Daarom zullen we steeds, samen met de generaties van morgen en overmorgen, op enigerlei wijze, de herinnering levend proberen te houden aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid.

En ons blijven inzetten, ieder op zijn of haar eigen manier, voor vrede en recht.

Ik wens u een aardige en inspirerende avond.