Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij het Slag om de Residentie concert, 10 mei 2022

 

Kolonel Wilming,

Luitenant-kolonel Hubbers,

Luitenant-generaal buiten dienst De Kruif,

Veteranen,

Geachte aanwezigen,

 

Wat goed dat wij, na een noodgedwongen pauze van twee jaar, dit concert met elkaar mogen beleven.

Dit concert dat ons herinnert aan de dramatische gebeurtenissen van 10 mei 1940 en de dagen die erop volgden.

Vanochtend mocht ik bijdragen aan de herdenking bij het monument voor de Grenadiers en Jagers in Ypenburg.

Kinderen van basisschool De Startbaan, die het monument geadopteerd hebben, waren erbij en legden een krans.

Het is mooi om te zien dat de generatie van morgen zich zo verbonden voelt met gebeurtenissen die voor hen ver weg in de geschiedenis liggen.

Vanmiddag mocht ik aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking op het Militaire Erehof op de algemene begraafplaats.

167 gesneuvelden uit de meidagen zijn hier begraven.

Een aangrijpende ‘plek van herinnering’.

 

Dit concert van vanavond is voor mij een première, zoals het voor u ook een première is, zij het om een andere reden:

deze editie van het Slag om de Residentie concert is immers de eerste die in Amare kan plaatsvinden.

Nieuw is niet de medewerking door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, het orkest waarmee Den Haag zo’n sterke band onderhoudt.

Tot aan de fusie met de Johan Willem Friso kapel uit Assen in 2005, was de Koninklijke Militaire Kapel sinds de oprichting in 1829 in Den Haag gestationeerd.

 

Nauw verbonden voelen wij ons ook met het Garderegiment Grenadiers en Jagers en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Het waren per slot van rekening de Grenadiers en Jagers die een belangrijke rol hebben vervuld tijdens de verdediging van Den Haag in 1940.

De leden van de Prinses Irene Brigade, waaruit het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is voortgekomen, brachten, samen met de Canadezen, Den Haag in 1945 de vrede.

 

Toch zijn die banden niet alleen historisch van aard.

Beide garderegimenten zijn vandaag de dag, net als vele andere Nederlandse militairen, nauw betrokken bij vredesmissies.

Onze vrouwen en mannen zetten zich met hart en ziel en onder vaak grote gevaren, in voor een veiliger en rechtvaardiger wereld.

Daarom verdienen zij onze onvoorwaardelijke steun.

In ons Haagse hart van vrede en recht zal er, mede daarom, altijd een plekje zijn voor actieve militairen én voor veteranen.

 

Iets dat tijdens de Invictus Games van afgelopen maand duidelijk naar voren kwam.

Mocht er zelf getuige van zijn en was diep onder de indruk van de prestaties die gewonde vrouwen en mannen daar leverden.

Tegelijkertijd realiseer ik me hoezeer vrede en veiligheid afhankelijk zijn van de bereidheid van mensen om zich ervoor in te zetten.

En om, zo nodig, er grote offers voor te brengen.

Iets waar we alleen maar heel dankbaar voor kunnen zijn.

Net als we de mannen dankbaar zijn die 82 jaar geleden in en om Den Haag zo moedig vochten.

Laat dit concert dan ook de muzikale vertolking zijn van die gevoelens van dankbaarheid.

Een heel mooie avond gewenst.