Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Professor Gert-Jan Kleinrensink

Professor Kleinrensink,

U bent een aantal maanden met emeritaat, maar nog altijd actief op uw vakgebied via het Genootschap voor Extra curriculaire Rotterdamse Studentenprojecten, kortweg GERS.

Een initiatief dat studenten de mogelijkheid biedt zich in te zetten voor hun medestudenten.

Wat op uw initiatief begon met een anatomiecursus van studenten voor studenten, is inmiddels uitgegroeid tot een platform met veertien projecten.

Variërend van een verdiepende dissectiecursus tot een verbredend thema filosofie.

Aanbevelingen van studenten en oud-studenten maken duidelijk dat uw enthousiasme en persoonlijkheid sterk bijdragen aan het succes van GERS.

U promoveerde in 1997 aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van het Erasmus MC. Vervolgens was u daar tot uw pensionering hoogleraar Anatomie, hoofd afdeling Neurowetenschappen-Anatomie en programmaleider van het Erasmus MC Skills Lab.

Diverse medisch-wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van de anatomie kwamen onder uw initiatief, leiding en begeestering tot bloei.

U verkende de randen van uw vakgebied en zocht samenwerkingen daarbinnen en daarbuiten.

Met de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft zette u het master vak Anatomy for Engineers op bij de specialisatie Medisign.

Het snijpracticum zoals studenten Geneeskunde dat krijgen, geeft de technici een beter inzicht en zorgt voor besef van verbinding tussen techniek en menselijk lichaam.

Uw inzet voor de Studium Generale-commissie heeft dit platform voor wetenschap en samenleving vlot getrokken.

De bezoekersaantallen van de lezingen zijn fors toegenomen en de verhouding medici – niet-medici werd evenwichtiger.

Waarschijnlijk de grootste maatschappelijke impact heeft uw initiatief voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van overledenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de wetenschap.

De jaarlijkse ceremonie biedt nabestaanden de mogelijkheid op gepaste wijze stil te staan bij het overlijden van hun naasten.

Met een succesvolle crowdfunding-actie en een intensieve lobby bij de gemeente, heeft u zich ingezet voor een monument dat de mensen eert die hun lichaam beschikbaar stelden.

Met de onthulling van het monument op de begraafplaats Hofwijk, werd dit project in 2016 voltooid.

Uw bijdragen aan het vakgebied van de anatomie en neurowetenschappen en de verbinding die u zocht met andere vakgebieden en de samenleving, hebben geleid tot een succesvolle voordracht voor een koninklijke onderscheiding.

Professor Kleinrensink,

Het is mij een eer u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft willen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.