Toespraak bij de uitreiking van Stadsspelden aan vrijwilligers van de Schilderswijk Moeders,  22 mei 2024

 

Beste aanwezigen,

Fijn dat ik vandaag bij u mag zijn. “Een moment van erkenning”. Dat is vandaag het thema van ons samenzijn. En die erkenning, die komt u allen meer dan toe.

U staat al jaren klaar voor uw wijkgenoten. En in het bijzonder voor mensen die vaak buiten de boot vallen. De weg naar hulp niet weten te vinden. Of geen hulp durven vragen.

Als een echte moeder vult u uw rol op een persoonlijke en warme manier in. Een luisterend oor, meegaan naar een doktersbezoek of stapels formulieren invullen. U ziet wat er nodig is, en u staat klaar. Met raad én daad.

De afgelopen tien jaar heeft u 8000 wijkgenoten geholpen. Dat is een indrukwekkend aantal. Weet zeker dat het in werkelijkheid veel meer mensen zijn. Want wie één iemand helpt, helpt daarmee vaak ook het hele gezin.

Uw vrijwillige inzet is zeker niet vrijblijvend.

Nee, op u kunnen mensen echt bouwen. U besteedt allemaal minstens een dag per week aan dit zo belangrijke werk. U staat altijd klaar. Ook in de avonden en weekenden.

U, die hier vandaag aanwezig bent, heeft de Schilderswijk Moeders echt op de kaart gezet. Geweldig vind ik dat. En ik ben niet de enige. Voor jullie inzet wonnen jullie prijzen. Zoals de Kartini Emancipatieprijs. En de nominatie voor het Appeltje van Oranje heeft u ook binnen.

Succes kent vele moeders. En aan dat succes draagt u allemaal bij. Want het was echt pionieren in het begin. U heeft ongelooflijk hard moeten werken om het vertrouwen te winnen van uw wijkgenoten.

En door mensen op te zoeken, te luisteren en de daad bij het woord te voegen bewees u elke keer weer uw toegevoegde waarde.

Dat de Schilderswijk Moeders nu staat als een huis is allereerst aan uw onvermoeibare inzet te danken. Want, beste mensen, al dat werk doet u met 22 vrouwen. 22 vrouwen die per jaar 1000 wijkgenoten helpen. Dat is een prestatie van formaat.

En daar wil ik u vandaag heel hartelijk voor bedanken. En in het bijzonder de tien Moeders die er al vanaf het begin bij zijn.

Als eerste noem ik u, mevrouw Saïda. Een moeder van het eerste uur. En door de warmte en vriendelijkheid die u uitstraalt, heeft u van menigeen het vertrouwen weten te winnen. En dat vertrouwen is, zoals het AD zeven jaar geleden uit uw mond optekende, het toverwoord.

U vertelde hoe veel mensen hulpverleners wantrouwden. En dat jullie, als tussenpersoon tussen wijkbewoner en overheid, dat vertrouwen wél wisten te winnen. Daardoor slagen jullie erin om mensen te overtuigen om toch naar een arts te gaan. U heeft de afgelopen jaren ongelooflijk veel gedaan. Om mensen uit hun isolement te krijgen, te begeleiden en te helpen met bijvoorbeeld het invullen van aanvragen.

En dan u, mevrouw Amal: Voor complexe vraagstukken draait u uw hand niet om. U weet die, vaak samen met professionals, kundig op te lossen. Uw kennis over huisvesting, het aanvragen van urgentieverklaringen en de WMO heeft al veel mensen geholpen.

En u, mevrouw Willy: Van alle Schilderswijk Moeders heeft u de meeste huisbezoeken op uw naam staan.

Voor veel eenzame ouderen bent u een vertrouwd gezicht. U helpt hen op zoveel manieren. Door met hen te wandelen, boodschappen te doen en ook heel veel brieven voor te lezen.

Mevrouw Ouarda: u was nauw betrokken bij de oprichting van de Schilderswijk Moeders. Uw werk doet u altijd met ongelooflijk veel enthousiasme en energie. En uw juridische achtergrond gebruikt u graag om, samen met anderen, complexe puzzels op te lossen.

Mevrouw Maryan: u bent letterlijk de moeder van de Schilderswijk Moeders. Want u bent een van de oprichters. U was al actief bij uw eigen stichting Multiculturele Vrouwen Schilderswijk. En daardoor wist u wat er in de wijk speelde en waar behoefte aan was. Aan Omroep West vertelde u dat u een gesprek niet begint door te vragen wat het probleem is. U vraagt hoe het met iemand gaat. En daarmee laat u zien dat u mensen écht ziet staan. Uw eigen ervaringen en levenslessen deelt u graag. En de naailessen die u elke week in De Mussen geeft zijn een mooie manier om in contact te komen met wijkgenoten, en hun vertrouwen te winnen.

Mevrouw Marjana: ook u bent er sinds het begin bij. U wordt omschreven als iemand met een zeer groot hart. En als een heel zachtmoedige dame, die rust brengt en veel liefde geeft. Voor wijkbewoners betekent uw luisterend oor veel. En met uw kennis over opvoeding, echtscheiding en ouderenzorg heeft u al veel mensen geholpen.

Mevrouw Khadra: U bent maar liefst elke dag bij De Mussen. En u probeert de wijkbewoners over te halen om ook te komen. Om te sporten, een taalles te volgen of aan te sluiten bij de koffieochtenden. U verzet veel werk om anderen te helpen en hen te stimuleren om dingen te ondernemen.

Mevrouw Fosia: u doet al sinds de start ongelooflijk uw best om mensen aan te moedigen Nederlands te leren. Voor u staat als een paal boven water dat dat heel belangrijk is. Uw overtuigingskracht zit ‘m niet in een veelheid aan woorden: u bent een stille kracht die de zeldzame kunst verstaat om met weinig woorden heel veel te zeggen. Die eigenschap maakt dat mensen ook naar u toe komen om uit uw pedagogische kennis over jonge kinderen te putten.

Mevrouw Faiza: u heeft een groot hart voor iedereen die bij u komt. Voor steun of een luisterend oor. Of voor adviezen over huisvesting, het opvoeden van kinderen, eenzaamheid maar ook de Ooievaarspas. Heel fijn dat u mensen zo de weg wijst. En ook voor mensen van buiten de Schilderswijk staat u klaar met raad en daad.

Beste aanwezigen, ik blijf het zeggen. Vrijwilligers kunnen we niet genoeg prijzen. U bent goud waard en vaak een lichtpuntje in het leven van uw wijkgenoten.

En daar bedank ik u vandaag graag voor. U allemaal.

Ben niet met lege handen gekomen.

Want u, de Moeders die ik net noemde, krijgen als dank voor alle belangeloze inzet de Haagse Stadsspeld. Mevrouw Joshua, u heeft die al eerder gekregen voor uw inzet voor het Buddy Netwerk. Voor u hebben wij daarom een aparte attentie.

En tot slot is er ook een oorkonde voor u, de Schilderswijk Moeders die nog geen tien jaar betrokken zijn. Hoop natuurlijk dat u dit belangrijke werk nog lang kunt en wilt blijven doen. En wens u daar heel veel succes, kracht én wijsheid bij.