Toespraak door Jan van Zanen bij het slaan van de (symbolische) eerste paal van Max Health Club, locatie Westvlietweg, 20 januari 2023

 

Beste Jacco, Niels en Ambani,

Mooi, dat Max Health Club gaat uitbreiden op deze nieuwe locatie.

Een sportclub die de grootste van Den Haag en omstreken moet worden.

Dat spreekt de gemeente natuurlijk erg aan.

Afgelopen jaar mocht Den Haag zich Europese Sporthoofstad noemen.

Die titel van Sporthoofdstad is ons niet komen aanwaaien, daar hebben we hard voor gewerkt.

En we zijn trots op wat we hebben bereikt.

‘We’, beperkt zich niet tot de gemeente, maar iedereen die zich in Den Haag inzet voor sport.

Van de organisatie van grote toernooien tot de vrijwilligers van de vele sportverenigingen.

En óók sportclubs zoals Max Health Club.

Ons uiteindelijke doel is dat in 2030 iedereen in Den Haag regelmatig enige vorm van sport beoefent.

Van jong tot oud, vrouwen en mannen en zeker ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

De coronapandemie met zijn lockdowns heeft nog eens bewezen hoe belangrijk sport is voor ons fysieke en mentale welzijn.

Daarom blijft Den Haag er alles aan doen om ruimte te maken voor sport.

Zowel voor de topsport, de breedtesport als ook voor sportvoorzieningen in de openbare ruimte.

Sport verbindt.

Niet alleen is sportief bewegen heel gezond, dat hoef ik u niet te vertellen.

Sport kan mensen ook geestelijk en maatschappelijk activeren.

Sport slaat bruggen tussen groepen mensen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen.

Vind het dan ook een eer om te mogen bijdragen aan het slaan van de symbolische paal van deze vestiging van Max Health Club.

Temeer daar hier ook een 25 meter zwembad zal worden aangelegd.

Zwem zelf graag al vele jaren bijna elke werkdag een paar banen in alle vroegte.

En ja, Frits (Wester), ben graag bereid samen met jou het zwembad te openen als het klaar is.

Begrijp dat hier in de toekomst kinderen hun zwemdiploma kunnen halen.

En zo wat druk van de ‘wachtlijstketel’ voor zwemlessen wordt genomen.

Wens Max Health Club van harte veel succes op deze nieuwe locatie.

En jullie, top-ondernemers Jacco en Niels en algemeen manager Ambani,  collega’s en medewerkers, van harte gelukgewenst.