Afscheidsspeech Tahsin Çetinkaya, 29 maart 2022

 

Tahsin,

Na acht jaar neem jij afscheid van onze raad.

Je zette je met je fractie vooral in voor de kwetsbare wijken in onze stad en haar bewoners, zoals op het vlak van de leefbaarheid, met name in je eigen Transvaal.

Jullie initiatiefvoorstel Schoon Den Haag werd unaniem aangenomen.

Zodat op hotspots Oracs vaker worden geleegd, scanauto’s worden ingezet en overtreders worden beboet.

Je behaalde ook op ander terreinen goede resultaten, onder meer waar het gaat om de meldingsbereidheid bij de jeugdzorg.

Je streefde naar de uitbreiding van het aantal islamitische scholen.

 

Als raadslid was je een fervente twitteraar.

Niet alleen als het om het raadswerk ging.

Ook over koning voetbal, met name het Nederlands elftal, stuurde je talloze tweets de wereld in.

Tijdens het EK van vorig jaar stak je je trots op jouw Transvaal niet onder stoelen of banken, toen de Marktweg tot mooiste Oranjestraat van Nederland werd verkozen.

‘Transvaal kan ook bloeien dankzij deze wijkbewoners’, zo luidde jouw tweet.

 

Tahsin,

Dank voor je inzet als raadslid.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.