Uitreiken koninklijke onderscheiding aan Alexander Wynaendts

Geachte aanwezigen, meneer Wynaendts,

Na twaalf intensieve jaren als CEO van Aegon NV, heeft u uw taken in mei van dit jaar overgedragen. Intensieve jaren want u kreeg het toen wel meteen voor uw kiezen. Immers, vlak na uw benoeming in 2008 manifesteerde de financiële crisis zich. Een positie als CEO van een beursgenoteerde multinational is niet waar mensen u toen om zullen hebben benijd. Alhoewel, mensen zoals u gaan een dergelijke situatie met visie, kracht en tegelijkertijd rust en een heldere blik aan. En zo leidde u het bedrijf met grote deskundigheid en stijl door de crisis heen. Met oog voor alle belangen die speelden: die van het bedrijf, de klanten, de medewerkers en niet te vergeten de stakeholders. U stabiliseerde de kwetsbare positie waarin Aegon zich bevond en behield daarmee de laatste echt internationale financiële instelling voor Nederland.

Sinds 1997 verdiende u uw sporen bij Aegon. Eerst bij Corporate Development, van 2003 tot 2008 als lid van de Raad van Bestuur. In die jaren heeft u de internationale groeistrategie van Aegon vormgegeven en uitgevoerd. In al die rollen die u vervulde bij Aegon tot en met die van CEO stond de klant voor u altijd centraal.  De missie van Aegon was en is wat u betreft helder en eenvoudig: Het helpen van de klant bij het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar financiële toekomst. Uw zakelijke scherpzinnigheid, verbindende kracht, wijsheid en diplomatie worden in de financiële wereld en ver daarbuiten geroemd.

Ook op Europees niveau, waar u onder meer binnen het Pan-European Insurance Forum en The Geneva Association uw kennis en ervaring deelde. Gedreven en niet aarzelend om belangrijke wereldwijde thema’s aan de orde te brengen, ook tijdens internationale bijeenkomsten zoals het World Economic Forum in Davos.

Weet niet hoe u er tijd voor maakte, maar sinds 2002 heeft u ook nog een flink aantal nevenactiviteiten ontplooid, waar u zich met dezelfde bevlogenheid voor inzette en nog steeds inzet. Sinds 2018 bent u lid van de Board of Directors van Air France-KLM en als niet-uitvoerend bestuurder lid van de Air France-KLM Nomination and Covernance Committee. Ook hier zet u uw jarenlange ervaring in de internationale zakelijke wereld in voor het stabiliseren en verbeteren van de relatie tussen de twee culturen die in dit bedrijf samengaan en die u zo goed kent. U was zestien jaar lang voorzitter van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis en sinds 2010 ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen van het Mauritshuis. Ook hier herinnert men u als een kundig en plezierig bestuurder. Onder uw voorzitterschap van de Raad van Toezicht startte het Mauritshuis een grootschalig bouwproject. Het prachtige resultaat kennen we allemaal. Daarnaast bent u bestuurlijk betrokken bij het Genootschap tot Steun van het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC, de Roosevelt Foundation, de Stichting Cancer Center Amsterdam, Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, het Rijksmuseum én de Stichting Oranjehotel in onze stad.

In al uw werkzaamheden, zowel bezoldigd als niet-bezoldigd, heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenleving, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Het doet mij dan ook groot plezier dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u,

Alexander Rijn Wynaendts

te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege uw grote inzet en maatschappelijke betrokkenheid als CEO van verzekeringsmaatschappij Aegon en uw inspanningen in een groot aantal maatschappelijke en culturele nevenfuncties in ons land.

Ik feliciteer u van harte met deze onderscheiding.