Uitreiking door Jan van Zanen van een bronzen medaille namens de KMRD aan de heren Sanders en Buitenhuis, 31 oktober 2023

 

Beste Jeroen Sanders en Jan Buitenhuis,

 

Vol ontzag spreek ik u toe namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de aanmelder, de heer Dexter Kluin van de Monsterse Reddingsbrigade.

U bent als omstanders met gevaar voor eigen leven in actie gekomen om een jongetje en zijn te hulp geschoten vader te redden uit een snelstromende mui. U had de tegenwoordigheid van geest om daarbij een surfplank van een andere omstander te gebruiken. Samen heeft u het jongetje en zijn vader aan de kant gehaald. Daarna bent U nog naar de strandslag op het Zuiderstrand gerend om de hulpdiensten op te vangen. Dankzij uw kordate optreden is het uiteindelijk goed afgelopen.

Vol trots over zoveel daadkracht, reik ik u als burgemeester van Den Haag graag de versierselen uit die horen bij de bronzen medaille plus getuigschrift van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Gefeliciteerd.