Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Alexander de Mol van Otterloo, 8 april 2022

 

Meneer de Mol van Otterloo,

Alexander,

 

Uw staat van dienst is indrukwekkend, zowel professioneel als anderszins. Het programma van dit afscheidssymposium – dat u zelf samenstelde – geeft blijk van uw grote en nog altijd voortdurende betrokkenheid. Niet alleen bij de chirurgie en het welzijn van de patiënt, maar ook bij het belang van de heelkunde hier en elders op de wereld.

U was van 1996 tot uw pensionering op 31 december 2021 als zelfstandig vaatchirurg verbonden aan het Haaglanden Medisch Centrum, voorheen het Westeinde ziekenhuis. In die kwart eeuw heeft u zich een kundig chirurg getoond. Maar ook een arts die in staat was om steeds de mens te zien achter de patiënt. U bent een man ‘van het zand’ genoemd. Een man met een groot hart voor de groepen die niet zelden met veel meer dan vaatproblemen kampen.

Daarnaast heeft u zich steeds verdienstelijk gemaakt voor het ziekenhuis en de heelkunde in het algemeen. U deed dat in veel verschillende rollen en verrichte vele taken. U was vijftien jaar lang verantwoordelijk voor de opleiding tot algemeen chirurg. In die rol droeg u in belangrijke mate bij aan de uitstekende reputatie van de opleiding bij het Medisch Centrum Haaglanden. U zat ook in tal van commissies en besturen ter bevordering van de zorg in het ziekenhuis.

In de periode 2007-2011 initieerde en leidde u de fusie tussen de vakgroepen chirurgie van het Bronovo ziekenhuis en het HMC. De basis voor de brede fusie enkele jaren later. De laatste jaren heeft u zich ingezet voor de regionale samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum. Met als vervolg de oprichting van het Universitair Vaatcentrum, het Universitair Kankercentrum en het Universitair Traumacentrum Leiden-Den Haag.

Deze opsomming is niet uitputtend, maar zegt veel over uw verdiensten als arts, verbinder en bestuurder voor een betere zorg. Zeker de afgelopen tien jaar heeft u zich ook vrijwillig voor dat doel ingezet. Als vicevoorzitter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Als bestuurslid van het Jacobshospice in Den Haag. En nog altijd als voorzitter van de Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen. Een fonds dat met uw medische expertise onder meer projecten voor ouderen financieel ondersteunt.

Voor velen is duidelijk dat u het verdient voor uw langjarige werk als chirurg, opleider, bestuurder en vrijwilliger voor een betere zorg, in het zonnetje te worden gezet. Een Koninklijk zonnetje. Het doet mij dan ook plezier dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.