Toespraak door Jan van Zanen bij de uitreiking van de Overheidsawards, 22 november 2022

 

Geachte pioniers, uitvoerders en baanbrekenden,

 

Geachte mevrouw de Minister, mevrouw de Commissaris van de Koning,

 

Na een intensief proces van selectie en werkbezoeken heb ik de eer de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 bekend te maken. Ook dit jaar heeft de jury weer mooie nominaties ontvangen. Uit een longlist van 22 deelnemers is de top 11 bepaald. Tijdens de Dragon’s Den hebben deze elf organisaties een pitch gegeven voor de jury. Dit resulteerde in drie voortreffelijke kandidaten. De finalisten van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 zijn: de Douane, het Nederlands Forensisch Instituut en WerkSaam Westfriesland.

 

Om tot een winnaar te komen heeft de jury alle drie de organisaties bezocht om te kijken of het beeld dat geschetst wordt in de inzending overeenkomt met de realiteit. Het waren stuk voor stuk interessante bezoeken en wij hebben genoten van het enthousiasme van alle medewerkers, de goede gesprekken en de mooie presentaties.

 

Waarom heeft de jury voor deze drie finalisten gekozen? Ik vertel het u namens mijn collega juryleden Renee, Piet, Mirko, Astrid, Michelle, Marc, Jan Herman en Marieke.

 

Douane

De Douane is een wendbare en maatschappelijk relevante organisatie. Ook de efficiëntie in de organisatie is goed op orde. De organisatie is internationaal toonaangevend en pakt nieuwe opgaven en uitdagingen goed aan. Daarbij is de Douane realistisch, weet dat ze niet alles kan aanpakken en soms keuzes moet maken. Internationaal heeft de Douane een goede positie, ook de samenwerking met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de politie stemt tot tevredenheid. Daarnaast bleek tijdens het werkbezoek dat de medewerkers veel vrijheid krijgen om met vernieuwingen te komen. Bij deze vrijheid staat de veiligheid van de medewerkers altijd op nummer één.

 

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is innoverend en professioneel. Tijdens het werkbezoek werd verteld over de goede samenwerking in de keten met de politie en het Openbaar Ministerie. Bij het NFI worden verschillende expertisegebieden aan zaken gekoppeld, maar is ook ruimte voor specialisatie en sterke verbinding met forensisch wetenschappelijke ontwikkelingen. Daartoe leidt het NFI veelal de eigen medewerkers op, maar lopen er ook opleidingstrajecten vanuit het NFI bij de politie. Zo kan minder gespecialiseerd werk worden uitgevoerd door de politie en kan het NFI focussen op de meer ingewikkelde zaken. Daarnaast hebben de medewerkers veel oog voor elkaar. Essentieel in het werk dat zwaar en belastend kan zijn.

 

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een creatieve en transparante organisatie. WerkSaam streeft naar waardevol werk voor een diverse cliëntenpopulatie. De vanzelfsprekende combinatie van het verzorgen van de uitkeringen en het begeleiden van cliënten naar werk is bijzonder. Ook biedt WerkSaam de mogelijkheid door te stromen van cliënt naar medewerker naar coach. WerkSaam heeft een sterke en zichtbare positie in de regio. Bestuurders willen onderdeel zijn van WerkSaam, en bedrijven en ondernemers zoeken de samenwerking op door de goede beleidsmatige uitgangspunten zoals de sustainable development goals. Bovendien is de rol van de medezeggenschap in deze organisatie groot.

 

Drie finalisten die allemaal kunnen winnen. Voor alle drie de finalisten geldt dat de organisaties veel moeite hebben gedaan voor de verkiezing. De energie die ze in de verkiezing hebben gestoken is enorm.

 

Wij willen dan ook alle organisaties, en met name de finalisten, bedanken voor hun bijdrage aan de verkiezing. De passie van de medewerkers, innovatieve drive, ambitie en diversiteit blijken overduidelijk uit de binnengekregen inzendingen. Wij hopen dan ook dat deze kennis en ervaring binnen het openbaar bestuur verder gedeeld zullen worden. Vertel over hoe geweldig het is het publieke belang te dienen, durf je kop boven het maaiveld uit te steken, maak fouten, leer ervan. Vernieuw en verbeeldt.

 

Graag maak ik dan nu de winnaar bekend van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022:

Het is een buitengewoon inspirerende en innovatieve organisatie met enthousiaste en gepassioneerde medewerkers. Deze organisatie doet het goed in haar omgeving. Ik houd u niet langer in spanning. De winnaar van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 is … WerkSaam Westfriesland. Hartelijk gefeliciteerd.