Uitreiking van stadsspelden door Jan van Zanen aan vrijwilligers van slachtofferhulp, 30 oktober 2023

 

Goedemiddag allemaal,

In Den Haag worden mensen – net als elders – het slachtoffer van ongelukken, incidenten en misdrijven. We lezen of horen ervan, worden geraakt en gaan over tot de orde van de dag. Voor de slachtoffers begint het dan pas. Vaak is er steun uit de eigen omgeving, soms ook niet.

Gelukkig is er slachtofferhulp. U als getrainde en ervaren vrijwilligers legt contact met mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken. U dringt zich niet op, maar vraagt of en hoe u kunt helpen op weg naar herstel. Een aantal van u is al meer dan tien jaar actief. Vaak inclusief piketdiensten en het inwerken van nieuwe vrijwilligers.

Voor u is het bieden van hulp vanzelfsprekend. Voor uw teamleider en mij is het heel bijzonder. Daarom reik ik u vandaag als blijk van waardering de Stadsspeld van Den Haag uit. Voor uw hulp aan slachtoffers, voor uw beschikbaarheid, voor uw onderlinge collegialiteit en organisatorische steun.

Het gaat om:

Mevrouw Eljo Kalkhoven

Mevrouw Hilke Smaling

Meneer Ronald Lucas

Meneer Paul de Walick

Mevrouw Lydia Nell

Mevrouw Alie de Graaf

Meneer Jerry van der Slot

Meneer Tyrone Granviel

 

Voor u allen en elkaar een hartelijk applaus en mijn welgemeende felicitatie.