Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de uitreiking van de Prijs van het Vrije Woord, 13 april 2022

 

Beste Huib Moddderkolk, jury, aanwezigen,

 

Nieuwspoort viert dit jaar het zestigjarig bestaan, vandaag mag ik de vierde editie van de Prijs van het Vrije Woord uitreiken. Een uitreiking in bijzondere tijden en onder bijzondere omstandigheden.

De jury heeft zojuist verteld waarom jij, Huib Modderkolk, de prijs van het Vrije Woord meer dan verdient. Jouw verhalen over nieuwe technologie en digitale oorlogsvoering hebben ons wakker geschud. Hier in Den Haag – internationale stad van vrede en recht – is jouw missie uiterst relevant.

Den Haag is regeringszetel, het thuis van ons parlement en de diplomatie. Als stad van vrede en recht zijn wij al ruim een eeuw toegewijd aan geweldloze oplossingen voor internationale conflicten.

Hier staat het Vredespaleis met het Internationale Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof. Daar vlakbij is het Internationaal Strafhof dat nu onderzoek start naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Daarnaast kent onze stad vele internationale instellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Dat maakt ons kwetsbaar. Ik ben dan ook blij dat we naast stad van vrede en recht ook steeds meer stad van veiligheid worden. Met instellingen en organisaties die zich met fysieke veiligheid bezighouden. Maar ook met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die zich richten op onze digitale veiligheid.

Ik ga ervan uit dat jouw verhalen in de krant in deze kringen worden gespeld en dat jouw boek daar is stukgelezen. En voor zo ver dat nog niet het geval zou zijn, is deze prijs een uitstekende aanmoediging.

Bij de prijs hoort deze bronzen sculptuur. Het beeld is van Harm Bruggenwert en het heet: Tweeluik. Het toont de vrijheid van het woord en de keerzijde wanneer een vrije pers ontbreekt.

Beste Huib, gefeliciteerd