Toespraak door Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Karina Baarda-Verbaan, 1 oktober 2022

 

Mevrouw Baarda,

Beste Karina,

 

Naast uw werk bij de Stichting Lucas/Spirit4you bent u al meer dan dertig jaar actief als vrijwilliger.

Dat begon in 1985 bij de Vereniging YMCA Scheveningen.

Daarna is het alleen maar meer geworden.

In uw enthousiasme pakt u steeds nieuwe dingen op, zonder het oude los te laten.

Dankzij uw toewijding en professionaliteit, tot ieders tevredenheid.

Bij YMCA volgen nog altijd wekelijks enkele honderden inwoners onder meer de muzieklessen.

U was er kinderclubleider, zette zich in voor de speel-o-theek en leidde de tienergespreksgroepen.

Nog altijd coördineert u het eetcafé en treedt op als vertrouwenspersoon.

Inmiddels bent u ook al twintig jaar sterk betrokken bij de Protestantse Gemeente op Scheveningen.

U leverde een belangrijke bijdrage aan de vorming van de Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk.

 

U was voorzitter van de Kerkenraad, de beroepingscommissie voor het aantrekken van een nieuwe dominee en lid van de jubileumcommissie.

U bent verantwoordelijk voor de Bijbellezing tijdens de vieringen, lid van de kostergroep en nog heel veel meer.

Toch zag u bijna tien jaar geleden ruimte om naast dit alles voorzitter en vrijwilliger bij de Stichting Repair Café Den Haag te worden.

U onderhoudt de contacten met de gemeente en slaagt erin de duurzaamheidsambities van het Repair Café goed te verbinden met de sociale functie.

Meest recente aanvulling op uw toch al ruimgevulde portefeuille als vrijwilliger, is het secretarisschap van het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren.

U initieerde er de website en de kennismakingsbezoeken bij zorg- en welzijnsorganisaties.

In de aanbevelingen roemt het fonds de vernieuwende kracht van uw pro-actieve communicatieaanpak en elders in de diverse ondersteuningsbrieven is sprake van de ‘warme persoonlijkheid’ die u bij de invulling van uw taken tentoonspreidt.

Dit alles overziende kwalificeert u duidelijk voor een Koninklijke onderscheiding.

Het doet mij deugd u namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen te mogen uitreiken die horen bij het lintje dat u is toegekend.