Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Ruud Klein, 19 oktober 2022

 

Geachte aanwezigen,

Geachte heer Klein,

Beste Ruud,

 

U mag dan al geruime tijd met pensioen zijn, achter de geraniums zitten is niets voor u.

Sinds u stopte met werken bij KPN, in 2004, heeft u een indrukwekkende staat van dienst in het vrijwilligerswerk opgebouwd.

Dat begon bij welzijnsorganisatie stichting Zebra, als lid van de wijkouderengroep Archipelbuurt/Willemspark, Zeeheldenkwartier en Kortenbos (AWZK).

Men roemt uw constructieve bijdrage aan de activiteiten van het ouderenwerk in deze wijken.

Sinds 2007 bent u voorzitter van de vrijwilligersraad en geeft u voorlichting aan nieuwe

vrijwilligers.

Verder zette u zich in voor het behalen van het keurmerk ‘Goed Geregeld’, dat laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid.

 

Naast dit alles bent u voorzitter van andere organisaties.

Al zo’n zestien jaar hanteert u de voorzittershamer bij de stichting van buurthuis Het Klokhuis.

Bij stichting Bewonersorganisatie Archipel en Willemspark bent u geen voorzitter, maar wel penningmeester.

U overlegt voor deze organisaties ook met de gemeente en regelt het wijkberaad.

Dit alles ook al gedurende vijftien jaar.

 

Hoewel u zelf geen huurder bent bij Staedion, is uw naam sterk verbonden met de Huurdersverenging Staedion, HVS.

Al sinds de oprichting bent u betrokken. Als gewoon bestuurslid, secretaris, penningmeester en, ja ja, voorzitter.

Bij het vierjarig bestaan van de HVS verklaarde u in een interview:

“Wethouder Wonen Joris Wijsmuller heeft er enorm voor geijverd dat huurders volwaardig meepraten over het woonbeleid.

En dat doen we dan ook, want wij zijn als huurders toch de ervaringsdeskundigen bij uitstek.

Zo maken wij ons er sterk voor dat er voldoende betaalbare huurhuizen overblijven in Den Haag.”

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat men hoopt dat u dit werk nog lang wilt blijven doen.

Het is maar dat u het weet.

 

Behalve bij Staedion bent u ook op andere manieren betrokken bij de volkshuisvesting.

Zo bent u bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Groepswonen door Ouderen (GDO).

Hier roemt men u als vraagbaak voor woningbouwcoöperaties, gemeenten en bewoners.

Kennelijk had u bij HVS de smaak goed te pakken, want in 2018 was u medeoprichter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH), waar u sindsdien penningmeester bent.

Op eigen verzoek ontvangt u geen onkostenvergoeding voor uw werk bij de SHH.

En dan bent u sinds 2019 ook nog lid van de stuurgroep van de Klachtencommissie Wonen Zuid Holland en gaat u over het geld bij de Stichting Gereformeerd Jeugdverband Scheveningen Kommunika en de Stedelijke Ouderen Commissie.

 

Meneer Klein,

Beste Ruud,

Uw toewijding aan de publiek zaak, uw inzet als vrijwilliger, in het bijzonder waar het gaat om de behartiging van de belangen van huurders, is indrukwekkend.

Het doet mij dan ook plezier u te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u hiervoor te onderscheiden.