Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de uitreiking van de stadspenning aan de VMBO François Vatel, 3 december 2021

 

Geachte heren Hulsbergen, Lamers en Bakker,

Geachte mevrouw Mensingh,

 

Van harte gelukgewenst met het 75-jarig bestaan van de François Vatelschool.

Helaas kunnen we het niet groots vieren.

En ik vind het ook jammer dat ik niet op bezoek kan komen op school in Mariahoeve.

Maar toch ben ik blij dat u hier bent.

Om samen kort stil te staan bij dit jubileum.

Bovendien: we bevinden ons niet ver van de plek waar in 1946 de voorloper van de huidige VMBO François Vatelschool werd opgericht.

Dat was de bakkersschool aan de Ammunitiehaven.

Een bakkersschool alléén is de opleiding allang niet meer.

Eerst kwamen de koks en de slagers erbij, later werd het onderwijsaanbod uitgebreid tot een complete horeca-opleiding.

En kreeg de school de naam van de beroemde Franse 17e-eeuwse maître François Vatel.

Heel graag kom ik langs zodra het weer kan.

Aan het eind van de lagere school wilde ik ooit wel bakker of kok worden…

Maak dan graag kennis met de leerlingen en hun onderwijzers, het gebouw te zien en… om te proeven wat de leerlingen in hun culinaire mars hebben.

Gelukkig ben ik hier niet met lege handen en mag ik u, ter ere van het 75-jarig bestaan van de François Vatelschool, de stadspenning uitreiken.

Als blijk van waardering voor de inzet van de schoolleiding, de docenten en alle medewerkers, door de jaren heen, voor het opleiden van verschillende generaties meisjes en jongens uit Den Haag en omstreken.

Velen vonden hun geluk in hun werk, als bakker, slager, kok of in een andere functie in de horeca, dankzij de toegewijdheid en de gepassioneerdheid van de medewerkers van François Vatel.

Graag spreek ik aan u mijn dank uit voor alle huidige en voormalige medewerkers van de François Vatelschool.

En wens ik iedereen, medewerkers én leerlingen, alle goeds.