Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij het uitreiken van twee Stadspenningen tijdens het kennismakingsbezoek aan PEP, 24 september 2021

 

Mevrouw Noordermeer (directeur PEP),

Meneer Spoelstra (voorzitter Gilde),

Geachte aanwezigen,

 

Wat aardig, om hier te mogen kennismaken met de mensen van PEP.

De organisatie die zich ervoor inzet dat in Den Haag iedereen mee kan doen.

Waar iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt.

Daarmee maakt u Den Haag sterker.

Want een stad kan niet zonder inzet en bijdrage van ons allemaal.

PEP is een belangrijke partner voor de gemeente, maar ook voor tal van maatschappelijke organisaties in Den Haag, zowel formele als informele.

U bent er voor professionals én voor vrijwilligers.

En dat brengt mij bij de heuglijke taak die ik hier vandaag mag verrichten.

Ik ben hier namelijk niet alleen om kennis te maken met PEP, ik mag ook twee Stadspenningen uitreiken.

Aan vrijwilligers van het Gilde Den Haag.

Ben wel een beetje zenuwachtig, want dit is de allereerste keer dat ik een gemeentelijke onderscheiding ga uitreiken.

In Den Haag, welteverstaan.

Maar eens moet de eerste keer zijn.

Daar gaan we dan.

 

Mevrouw Hubaty,

Al twintig jaar bent u secretaris van het Gilde Den Haag, een van de organisaties die in dit pand gevestigd zijn.

Dat is niet zomaar, want het Gilde draait geheel en al op vrijwilligers, zo’n 450.

Centraal bij het Gilde staat kennisoverdracht:

Kennis over onze mooie stad Den Haag.

Zoals door middel van de stadswandelingen die het Gilde organiseert.

Maar het Gilde draagt ook andere kennis over, in het bijzonder kennis van de Nederlandse taal, speciaal voor nieuwkomers uit het buitenland, zoals vluchtelingen.

Heel belangrijk voor de inburgering van deze nieuwe Hagenaars.

Uiteraard heeft ook het Gilde te lijden gehad onder de beperkingen als gevolg van corona.

Van harte hoop ik dat dit seizoen weer veel meer mogelijk zal zijn.

 

Maar ik dwaal af, het gaat per slot van rekening om u, mevrouw Hubaty.

Sinds 2001 bent u al actief voor het Gilde.

Als secretaris is de inkomende en uitgaande post bij u in meer dan goede handen.

Maar u doet nog veel meer.

U onderhoudt de contacten met Den Haag Marketing en de VVV en bent verantwoordelijk voor de PR van het Gilde.

 

U zorgt dat de informatie op de website en in de folders actueel is, u staat in nauw contact met de pers en waar nodig stuurt u persberichten uit.

Ook bent u hoofdredacteur van het Gildejournaal, dat drie keer per jaar verschijnt.

U ziet toe op de inbreng voor het jaarprogramma en de eindredactie van het jaarverslag.

Een van de interessante activiteiten van het Gilde, de Sprekershoek, behoort ook tot uw takenpakket.

U regelt de sprekers en de locaties voor deze lezingen die 5 keer per jaar werden gehouden.

Hopelijk is dat snel weer mogelijk.

De organisatie zal bij u weer in goede handen zijn, net als bij het jaarlijkse diner van bestuur, bureaumedewerkers en coördinatoren van de verschillende projecten.

Kookt u dan ook?

Het Gilde draait geheel en al op vrijwilligers.

En die moet je, dat weet u maar al te goed, koesteren.

U houdt nauwgezet bij wie van de vrijwilligers in aanmerking komen voor attentie bij een jubileum.

Want het zou me niets verbazen als veel van die vrijwilligers net zo lang en trouw actief zijn bij het Gilde als u.

Het is me daarom een eer en een genoegen om u als blijk van waardering voor uw jarenlange inzet voor het Gilde de Stadspenning van de gemeente Den Haag uit te reiken.

 

Maar ik ben nog niet klaar….

Ik had het over mensen die heel lang en trouw actief zijn voor het Gilde.

Meneer Van Mourik, dat geldt ook voor u.

Meer dan een kwart eeuw bent u verbonden geweest aan het Gilde.

Op 3 oktober 1995 meldde u zich aan bij deze organisatie, die toen 8 jaar bestond.

Al een maand later werd u penningmeester.

Kennelijk was uw reputatie u al vooruitgesneld…

Vervolgens hebt u ruim 25 jaar de financiën van het Gilde beheerd, op uiterst zorgvuldige wijze.

In die 25 jaren kreeg u te maken met steeds wisselende subsidieregelingen en contactpersonen, zo gaat dat nu eenmaal.

Maar u liet zich daardoor niet van de wijs brengen…

Steeds bleef u op de hoogte van de laatste stand van zaken en steeds wist u waar Abraham de mosterd kon halen…

En zo is het in belangrijke mate aan u te danken dat het Gilde tot zo’n grote bloei kon komen.

Want een vereniging als het Gilde valt of staat met een gezond financieel beleid.

Naast uw werk voor het Gilde bent u ook jaren achtereen actief geweest voor de wijkbus Segbroek.

Een instantie die heel belangrijk is voor de mobiliteit van met name ouderen en mensen met een beperking.

En mij is ook ter ore gekomen dat u zich inzet voor…de Stoomgroep West Zuiderpark:

De modelspoorbaan in het Zuiderpark, die nu al 46 jaar op een betaalbare wijze plezier biedt een jong en oud. 

Meneer Van Mourik, het is me wederom een eer en een genoegen om ook u als blijk van waardering voor uw jarenlange inzet voor het Gilde en uw andere vrijwilligerswerk de Stadspenning van de gemeente Den Haag uit te reiken.