Uitreiking door Jan van Zanen van de Vreedzame Wijk Award 2023 tijdens het wijkfestival Kortenbos, 30 september 2023

 

Beste mensen,

Kortenbos gaat los. Leuke titel voor een vrolijk wijkfestival in dit deel van Centrum. Het gaat los bij de Noordwal, de Torenstraat, het Stadsklooster en op tal van andere plekken. Ben dol op dit soort verbindende evenementen. Overal waar organisaties en bewoners activiteiten en ontmoetingen organiseren, ben ik graag van de partij.

Dit keer is er een bijzondere aanleiding om erbij te zijn, want ik mag de Vreedzame Wijk Award uitreiken. Het concept ken ik, het idee komt uit Utrecht. U weet, ik was daar tot drie jaar geleden burgemeester. Ondertussen is de vreedzame wijk ook naar Den Haag overgewaaid.

Het is in Vrederust begonnen en vorig jaar heb ik op de school aan het Oranjeplein in de Schilderswijk de poster met de afspraken van de vreedzame school in ontvangst genomen. Eenvoudige, heldere afspraken voor op school, in de wijk en misschien wel de wereld. Aardig zijn en elkaar helpen, eerst vragen wat iemand bedoelt en niet meteen boos reageren bijvoorbeeld. Mogen zijn wie je bent. Rekening houden met elkaar.

Bij de Stichting Jeugdwerk zet iemand zich al ruim tien jaar in voor het idee van de Vreedzame Wijk. Zij is binnenkort niet langer werkzaam in Kortenbos, maar gaat door verschuivingen in het welzijnswerk voor andere wijken aan de slag. De partners die hier in Centrum samenwerken aan de Vreedzame Wijk -scholen, welzijn, politie en de Kinderraad – willen deze persoon graag bedanken voor haar langjarige inzet. Ze hebben mij gevraagd daarvoor aan haar de Vreedzame Wijk Award uit te reiken.

Ageeth Smith, mag ik je naar voren vragen?