Verklaring Israël-Gazastrook door Jan van Zanen in de raadsvergadering van 11 oktober 2023

Voordat de beraadslagingen van uw raad beginnen wil ik stilstaan bij de vreselijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten van de afgelopen dagen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. Naar iedereen die in onze internationale stad een bijzondere band voelt met de mensen daar.

Zojuist is bij het Vredespaleis een samenkomst van stilte en interreligieus gebed gehouden. Stilte en gebed voor alle slachtoffers en zij die in angst afwachten wat komen gaat. Als burgemeester was ik daarbij aanwezig. Voor iedereen ongeacht etnische, religieuze of seculiere achtergrond.

Wij spreken hier onze bezorgdheid uit over het verdere verloop van de situatie. We bieden waar mogelijk ondersteuning aan mensen die in rouw zijn of in ondraaglijke spanning leven. Initiatieven om vanuit onze stad het leed te verlichten, zullen wij waar mogelijk faciliteren.

Ik wil ook nadrukkelijk aandacht vragen voor mogelijke spanningen die binnen onze stad kunnen ontstaan als gevolg van deze recente ontwikkelingen. Ik vraag om begrip voor elkaar, een luisterend oor voor de ander, maar vooral ook een arm om de schouder. Een arm om de schouder voor iedereen die dat nodig heeft in deze moeilijke tijden.

Dank u wel