Videoboodschap aan de deelnemers van het landelijk congres buurtpreventie van de vereniging Veiligheidsinitiatief

Geachte deelnemers,

Graag had ik u natuurlijk in levenden lijve toegesproken. En welkom geheten in Den Haag, op dit derde landelijke congres over buurtpreventie. Een mooi initiatief van de vereniging Veiligheidsinitiatief. Gelukkig kan ik langs deze weg kort het woord tot u richten. Om u op het hart te drukken hoezeer ik uw inzet waardeer. En u te bedanken voor uw inzet voor de veiligheid en leefbaarheid in uw directe leefomgeving. Zaken, waar u zich vaak al jarenlang achtereen sterk voor maakt.

Samen gaat u de straat op om een oogje in het zeil te houden. Weer of geen weer. Om mensen aan te spreken op hun gedrag en om mogelijk gevaarlijke situaties door te geven aan de politie. En dat is iets, dat wil ik hier nog weer eens duidelijk benadrukken, dat echt heel, heel erg belangrijk is. Want de politie en de gemeente kunnen nu eenmaal niet alles horen en zien. U, die de straat opgaat, bent de oren en de ogen in de wijk. U ziet en u hoort niet alleen veel meer, u weet ook vaak waar het in de wijk mogelijk mis kan gaan. U kent de plekken waar bepaalde lieden graag rotzooi trappen. U verkent nieuwe wegen: preventie tegen cybercrime. Uw inzet is voor gemeente, brandweer en politie onmisbaar.

Het aandachtsgebied van de bewonersteams is breed. In alle gevallen heeft het te maken met drie trefwoorden: ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’. U houdt in de gaten waar er vuilnis en rommel ligt. Waar de straatlantaarns het niet doen  en waar bijvoorbeeld de stoep kapot is. Is er sprake van overlast van hangjongeren? Hebt u het idee dat er wordt gedeald? Vermoedt u dat er ergens een hennepkwekerij zit? U meldt het de gemeente en de politie. Zijn er buurtbewoners die u al langere tijd niet meer hebt gezien? Bij het vermoeden dat er iets met ze aan de hand zou kunnen zijn, onderneemt u actie. Kortom, u bekommert zich om het wel en wee in uw buurt. U bent de extra ogen en oren van de gemeente en de politie. Het hele jaar door.

Wanneer bewoners de handen uit de mouwen steken kunnen ambtenaren en bestuurders niet achterblijven. Het enthousiasme waarmee u concrete problemen in hun wijk aanpakt werkt aanstekelijk. Het stimuleert professionals om er ook een schepje bovenop te doen.

En hoewel bewonersteams vooral op lokaal niveau opereren, kan het natuurlijk geen kwaad om met teams uit andere gemeenten informatie uit te wisselen. We kunnen immers leren van elkaars ervaringen. En daarom is het zo goed dat er een vereniging Veiligheidsinitiatief is. Als platform voor het uitwisselen van ervaringen.

Ik hoop van harte dat ook dit landelijk congres daaraan kan bijdragen. Dat u van elkaar kunt leren en elkaar kunt inspireren. Ik wens u dan ook een heel goede en vruchtbare digitale bijeenkomst. En laten we hopen dat we elkaar volgend jaar in het echt kunnen ontmoeten. Veel succes.