Bedankmoment voor de schoonhouders van de stad tijdens de Week van de afvalhelden, 8 maart 2024

 

Schoonhouders van de stad,

Fijn om jullie zo eens bij elkaar te zien. De mensen die dag in dag uit zorgen dat Den Haag zo schoon mogelijk blijft. Een enorme klus in onze dynamische, drukke stad. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is de verdienste van de HMS-ers [Haagse Milieu Services], HSO-ers [Haagse Straat Organisatie] en betrokken bewoners.

HMS zamelt dagelijks tonnen huisvuil in en verwerkt het voor hergebruik. Jullie pakken rattenoverlast aan en strooien zout bij gladheid. Daarnaast hebben we in de stad zo’n 7000 ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s). Een slim systeem ‘piept’ bij HMS als ze vol zijn. HMS-ers maken ze leeg en buurtbewoners die een ORAC adopteerden, zorgen dat het rond de containers zo schoon mogelijk blijft.

Dan de mensen van de Haagse Straat Organisatie (HSO). Jullie gaan de straat op. Iedere dag weer en ’s nachts als het nodig is. Na het ‘Life I Live’ festival bijvoorbeeld. Om te zorgen dat Koningsdag met een schone straat begint en na Koningsdag zijn jullie er opnieuw. Bij Prinsjesdag ruimen HSO-ers de paardenpoep op en verzamelen het straatafval.

Veel Hagenaars en Hagenezen hebben geen idee wat jullie allemaal doen om de stad leefbaar te houden. Logisch, want het werk blijft vaak ongezien. Helemaal schoon lukt soms ook niet, want op sommige plekken is het dweilen met de kraan open. In een aantal wijken wonen wel erg veel mensen voor de voorzieningen die er zijn. Bovendien voelt niet iedereen zich verantwoordelijk voor de eigen wijk. Dat is vervelend voor goedwillende bewoners, maar het is ook frustrerend voor jullie.

Daarom deze week van de Afvalhelden, daarom dit ‘dankjewel’ aan jullie allemaal.