Toespraak door Jan van Zanen bij het werkbezoek aan de buurtpreventieteams (BPT’s) van Noord-Scheveningen, Duinoord en Statenkwartier, 10 oktober 2023

 

Goedenavond,

 

Wat mooi om elkaar te ontmoeten, hier in Muzee Scheveningen.

Bijzonder is daarnaast voor mij het weerzien met Riet van Beveren, de gastvrouw van vanavond.

Tijdens de Lintjesregen van afgelopen voorjaar mocht ik Riet de versierselen opspelden die horen bij een Koninklijke onderscheiding.

Uiteraard heb ik bij die gelegenheid haar betrokkenheid bij de buurtpreventie gememoreerd.

 

Inzet voor een veilige, schone en leefbare buurt, dat is wat u met elkaar gemeen heeft.

Op Noord-Scheveningen, in Duinoord en in het Statenkwartier.

De manier waarop u het aanpakt mag dan verschillen, u heeft hetzelfde doel voor ogen.

 

Het Scheveningse team onder leiding van Riet van Beveren maakt veel gebruik van de BuitenBeter app  en het meldpunt overlast Scheveningen.

U bent, terecht, trots op de komst van het alcoholverbod in de Gentsestraat nadat u verschillende keren overlast had gemeld.

Uw motto is dan ook heel toepasselijk: ‘niet klagen, maar melden.’

 

Buurtpreventieteam Statenkwartier, dat wordt geleid door Jolanda Letterie, gaat niet, zoals andere teams, zelf de straat op.

U komt wel maandelijks bij elkaar voor een vergadering.

In maar liefst 26 straten heeft u WhatsApp-groepen opgezet.

Dadelijk zult u daar een presentatie over houden.

Daarnaast heeft u meegewerkt aan actie om mensen bewust te maken van inbraakgevaar.

Ook heeft u AED-trainingen gevolgd.

 

Dimf de Bekker bestiert het Buurtinformatieteam Duinoord, dat uit vijftien leden bestaat.

Elke week loopt u conform een rooster in tweetallen door de wijk.

Het team staat in nauw contact met de wijkagenten en heeft veel successen behaald met het laten verwijderen van weesfietsen en graffiti.

Heb begrepen dat u afgelopen zaterdag aanwezig was op de stedelijke netwerkdag voor bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid.

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allemaal te bedanken voor uw inzet voor de veiligheid en leefbaarheid in onze mooie stad.

Zaken, waar u zich vaak al jarenlang achtereen sterk voor maakt.

Wat ooit begon als bescheiden initiatieven van betrokken bewoners is inmiddels uitgegroeid tot een heus netwerk van buurtpreventieteams dat heel Den Haag omvat.

 

U bekommert zich om het wel en wee in uw buurt.

U bent de extra ogen en oren van de gemeente en de politie.

Het hele jaar door.

Ik vind dat echt fantastisch.

Die Haagse bewonersteams bewijzen weer eens te meer: waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

 

Bewoners die de handen uit de mouwen steken, daar kunnen medewerkers en bestuurders natuurlijk niet bij achterblijven.

Het is een aansporing voor professionals om een tandje bij te zetten.

Zo werken we samen aan een schoon, heel en veilig Den Haag.

Nogmaals, dank u wel.