Wil Remmerswaal-van Oosten

Mevrouw Remmerswaal, beste Wil,

Uw voordracht voor een Koninklijke onderscheiding kreeg vele aanbevelingen en maakte enthousiaste reacties los.

Niet alleen onder familieleden en vrienden, maar ook bij kennissen en professionele relaties.

Het laat zien dat uw tientallen jaren van vrijwilligerswerk worden gezien en gewaardeerd. U bent zich een hoedje geschrokken? Ik zie er niets van. Wel dat u mij onderbreekt.

U bent al jong gaan zingen bij de koorvereniging Laetitia. Daar soleerde u onder meer bij trouwplechtigheden en rouwdiensten.

Bij het koor is ook uw vrijwilligerswerk begonnen.

U kwam in de feestcommissie, ging de ledenadministratie bijhouden en werd voorzitter.

Na de opheffing van Laetitia bent u gaan zingen bij Vivace.

Ook daar nam u het voortouw in organisatie en bestuur. U zingt nog altijd, maar niet meer zo op de voorgrond.

Als mantelzorger van uw man raakte u betrokken bij de ouderenzorgorganisatie Florence in het verpleeghuis Mariahoeve.

Na het overlijden van uw man werd u actief in het restaurant.

Samen met anderen nam u het initiatief tot het maandelijkse familie- en wijkdiner.

Dankzij uw inzet zijn de tafels feestelijk gedekt en loopt alles op rolletjes.

Daarnaast werft u fondsen voor leuke activiteiten en helpt u bij de begeleiding tijdens uitstapjes.

Al tien jaar bent u vrijwilliger bij en voorzitter van de Bewonerscommissie Hongarenburg, een woongebouw van Vidomes voor veelal kwetsbare ouderen.

Sinds u daar ook bewoner bent, schenkt u persoonlijke aandacht aan medebewoners in beide gebouwen van het complex en organiseert u activiteiten.

U treedt ook op als belangenbehartiger van bewoners richting gemeente en andere instanties. Naar verluidt krijgt u veel voor elkaar.

Mevrouw Remmerswaal, beste Wil,

Het zijn niet alleen de activiteiten die u onderneemt, maar zeker ook de blijmoedigheid en het optimisme waarmee u – ondanks uw gezondheidsproblemen – in het leven staat, die een voorbeeld en inspiratie vormen voor anderen.

Dat wordt gezien én gewaardeerd.

Ik ben blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.