Willem Jan Hoogsteder

Meneer Hoogsteder, beste Willem Jan,

 

Ik zal het maar verklappen:

Boven mijn tekst prijkt een meer dan symbolisch portret van u.

Gewapend met een flinke loep staat u klaar om een schilderij van een oude meester te onderzoeken.

Zo bent u bij een groot publiek bekend geworden.

Al ruim twintig jaar verleent u, in navolging van uw vader, onbezoldigd uw medewerking als expert en taxateur aan het programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

In die rol heeft u een grote bijdrage geleverd aan het cultuurbesef van de Nederlandse televisiekijkers.

U weet heel veel mensen telkens weer te boeien, met uw grote kennis van zaken en enthousiaste verhalen.

Verhalen waaruit oprechte liefde spreekt voor de Hollandse en Vlaamse schilderkunst van 16e, 17e en 18e eeuw.

Een liefde die u ongetwijfeld van huis uit heeft meegekregen.

Eerlijk gezegd ben ik wel nieuwsgierig naar uw kindertekeningen…

 

Aan de Universiteit Utrecht (!) en het Courtauld Institute of Art in Londen studeerde u kunstgeschiedenis.

Sinds 1989 bent u eigenaar-directeur van kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder.

U adviseert talloze musea, wereldwijd, bij aan-en verkopen en u organiseert tentoonstellingen.

Daarnaast ondersteunt u tientallen culturele instellingen, waaronder het Mauritshuis, het Haags Historisch Museum, Paleis Het Loo, het Rijksmuseum Twenthe en Museum het Rembrandthuis.

Bepaald ruimhartig stelt u, voor korte of langere tijd, bruiklenen ter beschikking aan musea.

Daarbij neemt u vaak de kosten van de verzekering, vervoer en logistiek voor eigen rekening.

Of u vraagt één van uw contacten om deze kosten op zich te nemen.

Wat u tevens om niet doet, is het ter beschikking stellen van uw monumentale pand aan de Vijverberg voor tentoonstellingen en allerlei bijeenkomsten.

Datzelfde geldt voor het belendende perceel, waar Museum Bredius is gevestigd.

Of nee, dat verhuurt u wel degelijk: voor één cent per jaar (of was het nou één euro?).

En nu we toch bij de Lange Vijverberg zijn aanbeland:

bij de herinrichting daarvan kreeg de gemeente te maken met uw activistische, maar ook diplomatieke en bovenal zeer betrokken kijk op dit historische stuk Den Haag.

U ontwikkelde een alternatief plan en slaagde erin dat te laten uitvoeren.

En over actievoeren gesproken: toen in 2001 dreigde dat kunstbezit belast zou worden als voordeel uit sparen en beleggen, wist u dat óók tegen te houden.

Tot zegen van de Nederlandse musea die voor een groot deel afhankelijk zijn van het ter beschikking stellen van kunst door particulieren.

Meneer Hoogsteder, beste Willem Jan,

Uw inzet voor de kunst en cultuur beperkt zich niet tot wat ik heb genoemd.

Helaas moet ik het hierbij laten.

Maar niet dan nadat ik u heb mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u Koninklijk te onderscheiden.