Willem van Ravenstein

Meneer Van Ravenstein, beste Willem,

U was tot voor kort onder meer wiskundeleraar op scholen voor mavo, havo, vwo en lerarenopleiding.

U bent nog altijd de wiskundeleraar van heel Nederland en België.

Ruim twintig jaar geleden richtte u – in de vrije uren – de website WisFAQ.nl  op.

Een Nederlands-Belgisch forum voor vragen over wiskunde, statistiek en ander cijferwerk. Ik kan me daar niks bij voorstellen, maar heel veel anderen wel.

Hier werkt een keur aan wiskundeleraren, studenten en professoren op vrijwillige, maar niet vrijblijvende wijze aan beantwoording van vragen.

U heeft zelf al minstens 15.000 antwoorden gegeven, zet vragen uit bij de andere vrijwilligers, beheert de website en modereert de levendige community.

U wordt alom geprezen om uw inzet, expertise en de nauwkeurigheid die u ook van de andere medewerkers eist.

Een uitgekiend ‘feedback’ systeem voor de vrijwilligers onderling, helpt daarbij.

Aan dit alles is te danken dat WisFAQ.nl al twintig jaar een gezaghebbend forum is.

U schreef zelf ook enkele wiskundemethoden en werkte mee aan publicaties van anderen.

Uw zelfontwikkelde lesmaterialen en lesbrieven zijn beschikbaar voor iedereen.

Daarnaast heeft u nog kans gezien om een tweetal andere sites voor het wiskundeonderwijs op te zetten: WisWijzer.nl en Wiskundeleraar.nl.

Hiermee ondersteunt u docenten en studenten bij het aanleren van wiskunde in het middelbaar onderwijs.

Door ziekte werd u enige tijd geleden gedwongen uw docentschap op te geven.

Voor zover het herstel dat toelaat, probeert u een deel van uw activiteiten te hervatten.

Het moet intrinsieke motivatie zijn, want voor uw lintje hoeft u het niet meer te doen. Ik ben blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.