Afscheidsspeech William de Blok, 29 maart 2022

 

William,

Je had onder meer de aanpak van de woningnood in je portefeuille, een van dé belangrijkste thema’s in ons land in onze stad, de komende jaren.

Onlangs boekte je nog een succes op de vlak, met je motie voor een onderzoek hoe het samenvoegen van woningen, een vorm van woningonttrekking, tegen te gaan.

 

Je nam het ook op voor de huurders in onze stad.

Zo vond je dat bij slecht onderhoud aan sociale huurwoningen, de rekening voor hoge stookkosten niet door de huurder moet worden betaald, maar door de woningcorporatie.

Ook pleitte je voor het steekproefsgewijs controleren of corporaties hun huurders correct bejegenen.

Op de valreep, eind vorig jaar, kreeg je de hele raad achter je voorstel voor een opknapbeurt voor Haagse binnentuinen.

De gemeente Den Haag gaat met Haagse woningbouwcorporaties harde afspraken maken over het beter benutten en onderhouden van de binnentuinen van hun complexen. Zodat ze weer flink gaan bijdragen aan het woongenot van huurders.

 

In debatten wilde je wel ’s een verwijzing maken naar instituten ver buiten onze stad.

Iets wat je niet direct zou verwachten van een raadslid van een fractie zoals die van jou, waar alle wegen naar Den Haag leiden.

Zo zei je in een debat over het plan om de Martelaren van

Gorcumkerk te slopen en op de locatie een kantoor voor een

Internationale instelling te realiseren:

‘Het Vaticaan wordt wellicht liever in de kerk gehuisvest dan in een kantoor.’

William,

Dank voor je inzet.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.