Mevrouw Hartman,

Beste Yvonne,

 

Veertig jaar zingen en nog altijd goed bij stem.

Mevrouw Hartman, zing zelf ook graag (een beetje).

Wat is uw geheim?

Misschien hoor ik het straks.

In die veertig jaar zong u met het gemengd koor Deo Sacrum bij de diensten van de RK Parochie de Vier Evangelisten te Loosduinen.

Bij rouw- en trouwdiensten en tijdens feestdagen.

Alweer twintig jaar bent u ook vrijwilliger bij de Vier Evangelisten.

U organiseert de viering voor ouderen, haalt geld op voor goede doelen en werft vrijwilligers voor het samenstellen van de Kerstpakketten.

Sinds 2015 gaat u ook over het geld bij de parochie.

U zong met Deo Sacrum bij de bruiloft van voormalig buurvrouw Femke.

Sindsdien komt u elkaar regelmatig tegen.

Nu bijvoorbeeld in het bestuur van wijkberaad Houtwijk en de commissie Loosduinen.

Bij het wijkberaad bent u penningmeester en vrijwilliger. Bij de commissie Loosduinen actief in de werkgroep welzijn en beheer.

Die commissie is trouwens een geval apart.

Ze werd door Loosduinen bedongen bij de samenvoeging van Loosduinen met Den Haag.

Om te zorgen dat de Loosduiners gehoord zouden blijven in de grote stad Den Haag.

Mevrouw Hartman,

U bent de ‘encyclopedie van Loosduinen’ genoemd om wat u weet en wie u kent.

U bent goed met geld en dat wordt gezien.

Naast het penningmeesterschap van de Vier Evangelisten en het wijkberaad, bent u ook verantwoordelijk voor de financiën bij de EHBO-vereniging Loosduinen.

Maar er is meer dan zang, geld en contacten in uw vrijwilligers CV.

Bij het wijkberaad helpt u bij activiteiten om de wijk te verbinden.

Over de grens van de wijk heen waren er de evenementen Dickens Loosduinen en Montmartre Loosduinen, georganiseerd door drie wijkberaden.

Had graag gezien hoe u samen met Femke Victoriaans verkleed optrad in Dickens Loosduinen.

Uw verdiensten zijn overduidelijk.

Ben daarom blij dat u een Koninklijke onderscheiding is verleend.

Van harte gefeliciteerd.