Openingswoord door Jan van Zanen bij de Iftarmaaltijd van Politie Eenheid Den Haag, 13 april 2023

 

Beste allemaal,

 

Wat mooi, om hier vanavond samen de Iftar te gebruiken.

Een moment van saamhorigheid en verbinding.

Den Haag is van oudsher een internationale, open stad.

Andere steden waren in vroeger tijden steevast ommuurd, maar Den Haag heeft nooit stadsmuren gehad.

Dat open karakter is gebleven.

Den Haag is thuis in de wereld en, omgekeerd, is de wereld thuis in Den Haag.

Vanzelfsprekend zijn in een stad als Den Haag ook alle wereldgodsdiensten vertegenwoordigd.

Onze samenleving is niet meer, zoals vroeger, in religieuze zuilen opgedeeld, toch neemt religie voor velen in onze stad een belangrijke plek in hun leven in.

Waar je wel of niet in gelooft is iemands privézaak, maar feit is wel dat veel mensen kracht en inspiratie putten uit hun geloof.

Veel mensen zetten zich juist vanuit hun geloofsovertuiging in voor hun medemens en de maatschappij.

En omdat religie voor veel Hagenaars een grote rol speelt, vieren we ieder jaar gezamenlijk Holi, Chanoeka, Kerst en Ramadan.

 

Als we het hebben over de Ramadan in Nederland, dan zullen veel Nederlanders denken dat dat iets is van de laatste decennia.

Toch wordt de Ramadan hier al vele generaties lang in acht genomen.

Want de islamitische traditie in Den Haag gaat veel langer terug dan veel mensen zouden vermoeden, namelijk tot het einde van de negentiende eeuw.

Vanaf die tijd kwamen vanuit toenmalig Nederlands-Indië mensen met een islamitische achtergrond naar onze stad.

In 1955 werd door de Ahmadiyya-beweging aan de Oostduinlaan de Mobarak moskee gebouwd.

Dat was niet alleen de eerste moskee van Den Haag, maar ook de allereerste stenen moskee in Nederland.

 

Ik zei het al: de wereld is thuis in Den Haag.

En Den Haag is het thuis voor mensen met de meest uiteenlopende achtergronden.

Diep gelovigen en uitgesproken atheïsten.

Al die mensen, allemaal unieke, vrije persoonlijkheden, maken Den Haag tot wat het is.

En zal zijn.

Maar dat gaat maar op één manier: samen.

Met respect voor elkaar en voor elkaars verscheidenheid.

In die geest van verbondenheid wens ik u allemaal van harte een bijzonder goede iftar toe.