Dinsdag 13 september

Ochtendwandel in alle vroegte in de wijk. Praat op het Stadhuis bij met gemeentesecretaris Ilma Merx. Zit de collegevergadering voor en koppel ’s middags na afloop terug aan een aantal naaste medewerkers. Begeef me naar de vierde verdieping. Daar wacht fotograaf Erik Smids me op. Met enig zweet in mijn handen, vanwege de hoogte, legt hij me vast voor het BPD-magazine. Maak samen met raadsgriffier Lilianne Blankwaard (nader) kennis met de leden van de adviescommissie nevenfuncties raadsleden, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden en Koen Baart. De commissie informeert mij over de gesprekken met de gemeenteraadsleden en de adviezen die zijn uitgebracht. Dank de commissie voor hun inzet. Spreek samen met diezelfde raadsgriffier op uitnodiging van Hilde Westera (directeur van het NGB) met Titus Visser, van het ondersteuningsteam van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit netwerk zet zich in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. Ook in de Haagse gemeenteraad hebben raadsleden helaas met enige regelmaat te maken met agressie en ongewenste uitingen op bijvoorbeeld social media. Onaanvaardbaar. Wordt vervolgd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen belt, net als Lennart Salemink van het hoofdbestuur van de VVD en de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk.

Woon aan het eind van de middag op de Pier van Scheveningen een bijeenkomst bij ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van verzorgingshuis Oldeslo. Spreek de aanwezigen toe. Ilona van Voorst tot Voorst van de stichting creatief onderwijs heeft samen met heel veel vrijwilligers een muzikaal programma georganiseerd met bewoners van Oldeslo en leerlingen van een aantal scholen uit Den Haag en Wassenaar. Er wordt gezongen en hier en daar ook gedanst. Krijg een CD overhandigd en het Sing along tekstboek dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld. Bewonderenswaardig allemaal.

Meteen door naar de Oude kerk aan de Keizerstraat waar vanavond tijdens een bewonersbijeenkomst de werkzaamheden voor het project ‘Keizerstraat Klimaatrobuust’ centraal staan. Met dit project wordt wateroverlast voorkomen door de aanleg van infiltratie buizen in de Keizerstraat en een aantal omliggende woonstraten. Er is met name bij een aantal ondernemers uit de Keizerstraat ongenoegen over de timing en de communicatie. Wethouder Hilbert Bredemeijer geeft tekst en uitleg. Besluiten met een klein clubje ondernemers op een later moment verder te praten in aanwezigheid van de (nieuwe) portefeuillehouder.

Het openluchttheater in het Zuiderpark aan de Henriette Roland Holstweg is – op uitnodiging van Gert-Jan Oplaat (voorzitter van de Nepluvi) – mijn volgende bestemming. Hier vindt vanavond een grote-gratis-aanschuif-BBQ plaats. De organisatie is in handen van de Participatiekeuken. Zo’n 1.500 bewoners uit de buurt zijn uitgenodigd. Chef-kok Michel Schimmel en honderd vrijwilligers zijn in touw om er een mooie avond van te maken.

Word hartelijk ontvangen door Gert-Jan en de coördinator van de participatiekeuken Ben Lachhab. Krijg een participatiekeukenschort omgestrikt. Loop samen met Gert-Jan en Ben langs de buffetten en de enorme ‘smokers’. Begroet een groot aantal bewoners en zie dat velen enorm genieten van het eten, de muziek en elkaar. Bedank op het podium alle vrijwilligers, de initiatiefnemers en partners. Wat een prachtig idee.

Ga tenslotte richting de Escamplaan. Woon bij ‘wijkvereniging Zuiderpark’ het begin bij van een bewonersavond van de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO). BORO-voorzitter Guus Solcer en zijn collega’s verwelkomen me buiten op het voorplein. Begroet stadsdeeldirecteur Harm Benthem, een aantal gemeenteraadsleden en een grote groep bewoners waarmee ik eerder dit jaar sprak en later een wandeling door de wijk maakte. Geef in mijn openingswoorden aan blij te zijn met de enorme opkomst en de grote betrokkenheid bij Rustenburg-Oostbroek. Roep de aanwezigen op van hun hart geen moordkuil te maken en vraag hen BORO te steunen bij hun activiteiten en werkzaamheden (‘Samen staan we sterk’).

In de loop van de avond, terug thuis, zit ik via MS Teams een ingelaste extra bestuursvergadering van de VNG voor. Daarna zit de dinsdag erop. Zie nog wel een paar flarden van de tweede helft van de voetbalwedstrijd Liverpool-Ajax (2-1).