Dinsdag 16 april

Reis, na het zwemmen, om even voor achten naar Pijnacker-Nootdorp. Woon in hotel Van der Valk aan de Gildeweg in Nootdorp een ontmoeting bij van de colleges van Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Het is de zevende keer dat zo’n ontmoeting met een van onze buren op de agenda staat. Ambtgenoot Björn Lugthart treedt op als gastheer. Een plezierig informeel gesprek met de wethouders Hanneke, Peter, Marieke, Frank en Bart volgt. Leuk om Annelies Kroeskamp in haar (nieuwe) rol als gemeentesecretaris te zien en te spreken.

Zit even na tienen, terug op het Stadhuis, de wekelijkse vergadering van het college voor. Verlaat in de loop van de middag, vlak voor het eind, de vergadering. Loop samen met Freek (kabinetszaken) richting het C-gedeelte op de tweede verdieping van het Stadhuis. Wens op verzoek van afdelingshoofd Informatiebeheer, Toni Stoops, Trees Simon van harte geluk en zet haar in de bloemen.

Trees is vandaag 50 jaar in gemeentelijke dienst. Chapeau. Collega’s maakten Surinaams-Indonesische hapjes. Ik kan ze weerstaan. Neem wel een hapje van de vers gemaakte huzarensalade.

Koppel, op mijn werkkamer, de resultaten van de collegevergadering terug aan een paar naaste medewerkers. Bel met gemeenteraadslid Robin Smit (Partij voor de Dieren). Draag bij aan de opname van twee filmpjes. Doe dat met hulp van Sabine en Ilja (beiden van communicatie). De eerste video is – op verzoek van Eugène Litamahuputty – voor Eiko Smid. We kennen elkaar uit de tijd dat we beiden in Utrecht werkten. Sterker nog, Eiko was destijds de voorzitter van de vertrouwenscommissie die mij voordroeg als burgemeester van de Domstad. Nu mag hij dat ambt gaan bekleden in het mooie Sint-Michielsgestel. Kan niet bij zijn installatie aanwezig zijn. Wens hem dus via een video van harte geluk. Zie hem vast nog wel eens als hij een beetje gesetteld is in zijn gemeente. Richt me daarna op verzoek van Esther Tienstra (IMC Weekendschool) tot een groep leerlingen uit Den Haag die binnenkort hun diploma-uitreiking beleven. Ze gingen drie jaar lang elke zondag naar school – petje af.

Praat op mijn werkkamer bij met de ondernemers Chang Wong, Amar Rambali en Henk An. Zij zijn de voortrekkers van Chinatown Den Haag. Kijk met ze terug op een zeer succesvolle nieuwjaarsviering op 24 februari. Krijg na afloop een vaantje kado met daarop in het Chinees de tekst ‘Goede zaken gewenst’ gekalligrafeerd. En ook de fraai geïllustreerde publicatie ‘Navigating the city’. Vraag de heren vooral m’n hartelijke groeten te doen aan hun collega Atom Zhou.

Ontvang, in de collegekamer, samen met mijn ambtgenoten Fenna Noordermeer (Midden-Delfland) en Leendert de Lange (Wassenaar) de vier leden van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Spreken over het heden en de toekomst van onze veiligheidsregio.

Ben aansluitend in het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Op 12 september 2023 redden Raymond van Mourik en Oscar Nijst twee jeugdige toeristen bij een golfbreker in zee bij de Pier van Scheveningen. Edward van Cuilenborg was op dat moment opnamen van Raymond aan het maken voor een documentaire over het belang van sporten op oudere leeftijd en het belang van zwemvaardigheid. Reik met een korte toespraak Raymond en Oscar een bronzen medaille uit namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). Eervol om te mogen doen. Anneke Westermann is aanwezig namens het KMRD-bestuur. Voor deze gelegenheid zijn Raymonds echtgenote Lieke en zonen Enzo en Mick meegekomen, net als Oscars echtgenote Yvonne, moeder Margriet en zijn kinderen Kiki, Pelle en Mickie. Edward filmt het geheel om te gebruiken als slot van zijn documentaire. Fleur Beemster legt de uitreiking vast op fotocamera. En Marcel Breeuwsma en Petra Oliehoek-van Es van Midvliet TV doen verslag op de lokale televisie.

Werk ’s avonds thuis aan de inhoud van de loodgieterstas van het Stadhuis.