Dinsdag 20 juni

Vanochtend is het windstil, bewolkt en dus warm. Trek m’n zwembaantjes aan de Klatteweg. Begeef me om half acht richting het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Gebruik het ontbijt met de wijkbeheerders en complexbeheerders van de woningbouwcorporaties Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, DUWO, Arcade Wonen en WoonInvest. Wethouder Martijn Balster is er ook.

De beheerders Keltoum El Allali, Philip Huisman, Bert Fonderie, Chantal Sital, Robbert Schul, Ronald Bosch, Robert-Jan van der Willik, Jurien dos Santos, Nik Blankwaard en Roderick Siberie zijn stuk voor stuk zeer betrokken mensen bij hun buurten en bewoners en met hart voor hun werk. Spreken over de leuke en minder leuke zaken die zij in hun werk tegenkomen. Zeer de moeite waard.

Na afloop informeert Chiu Man van de politie mij over een steekincident met dodelijke afloop in de Albert Heijn aan de Turfmarkt. Vreselijk. Het incident deed zich voor rond zeven uur, net na de opening van de winkel die door veel mensen in het centrum van onze stad wordt bezocht. De verdachte is inmiddels aangehouden en de omgeving van de supermarkt wordt afgeschermd met schermen en linten. Chiu vertelt dat de medewerkers worden opgevangen in de nabijgelegen Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Besluit er meteen heen te gaan om me ter plekke te laten informeren en de medewerkers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Een gebeurtenis als deze laat niemand onberoerd. Onder andere Omroep West doet verslag.

In verband met deze situatie las ik op het Stadhuis in mijn werkkamer een kort overleg in met mijn naaste medewerkers Hans, Bernadette en Robin. Roep vanmiddag een extra vergadering van de driehoek bijeen. Loop vervolgens met Sabine (communicatie) naar het plein voor het Stadhuis voor de opname van een video die onderdeel wordt van een campagne tegen straatintimidatie. Luc van Aalderen (mediabureau Lindblom), Ivar Lingen (geluid) en Renske Derkx (camera) doen hun werk snel en professioneel.

Vorig jaar zomer was er de Haagse campagne #gedraagje. In een jongerenpanel is getoetst wat wel of niet aanspreekt in zo’n campagne; op basis van hun adviezen is een nieuwe campagne voorbereid. Jongerenwerker Umit en Bonni van Muziekcafé de Paap dragen onder anderen ook bij. Eind deze maand gaat de campagne van start.

Neem met de gemeentesecretaris de agenda door van de collegevergadering die volgt. Krijgen aan het begin van de collegevergadering twee publicaties aangeboden.

Het wandelboek ‘Loosduinen Saai?! Echt niet!’ geschreven door Femke Beeloo-Planken met tekeningen van Yuna Planken en ‘Loosduinen, 100 jaar bij Den Haag’ geschreven door Pjer Wijsman.

Schreef in de laatstgenoemde publicatie – 219 bladzijden dik – een voorwoord. Bel na afloop van de collegevergadering met de plv. hoofdofficier van justitie, Lodewijk van Zwieten.

Draag ’s middags aan de Oude Waalsdorperweg – in de hitte – bij aan de opening van de nieuwbouw van het NCI Agency. Het Agency is een technologie- en cyberagentschap van de NAVO dat ICT-systemen en -diensten levert aan het NAVO-hoofdkwartier, de commandostructuur en diverse NAVO-agentschappen.

Spreek, net als general-manager Ludwig Decamps en voorzitter van de Agency Supervisory Board Luis Astorga, de aanwezigen toe. Onthul samen met Ludwig een plaquette.


Krijg een rondleiding door het nieuwe hoofdgebouw en begroet generaal-majoor Hans Folmer (Chief of Staff), Wiebe Nauta (Chief Operating Officer), Sujin Chan-Allen (juridisch adviseur) en Jeroen van der Vlugt (Chief Information Officer, ministerie van Defensie). Evelyn Leiva Deantonio (directie Internationaal) en Camilla van Kooten (kabinetszaken) vergezellen me. Interessant bezoek.

Terug op het Stadhuis is in de loop van de middag mijn agenda omgegooid. Cultuurwethouder Saskia Bruines is bereid in mijn plaats in het Atrium de opening van het kunstwerk Megamorfose te verrichten. Heb een korte vergadering van de staf Veiligheid. Bespreek met Pepijn Sleyfer (programmamanager Ondermijning) enkele actualiteiten. Spreek op haar verzoek uitgebreid met Lot van Bree van Omroep West. Blik terug op drie jaar burgemeesterschap in Den Haag (dat hoop ik op 1 juli te bereiken). Spreken over mijn band met de stad en de recente actualiteiten.

De ingelaste vergadering van de driehoek over de tragische gebeurtenissen in de Albert Heijn aan de Turfmarkt volgt. Bezoek aan het begin van de avond Parkoers aan de Marie Heinenweg in het Zuiderpark. Het is droog als ik aankom. Woon in een van de vergaderzalen de jaarlijkse auditeursvergadering bij van de stichting Boschuysen en de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude van ’s Gravenhage. Handelen onder voorzitterschap van Jacqueline Spierdijk en rentmeester Bernard Uyttendaele de agendapunten van de vergaderingen van beide stichtingen af. Onderteken de beide jaarrekeningen voor gezien. Gebruik samen met het bestuur de maaltijd waarbij ook de ‘bursalen’ (studenten die een beurs ontvingen) Charlotte Caspers en Geert van Amerongen aansluiten. Charlotte vertelt enthousiast over haar onderzoek naar de schilderijen van de Britse schilder William Turner.

In de stromende regen meteen door naar de Haagse Sportcentrale aan het Johannes van Veenplein. Woon er de bewonersavond Laak bij. Er is gelukkig een hoge opkomst uit de verschillende wijken met een aantal zeer betrokken buurtbewoners en leden van de klankbordgroep.
De wethouders Mariëlle Vavier, Kavita Parbhudayal, Martijn Balster en Anne Mulder zijn er ook. Stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa geeft een terugblik op wat er gebeurd is. Daarna verplaatst het gezelschap zich naar tafels voor gesprekken met inwoners en ondernemers over zaken die spelen. (Verkeers)veiligheid, overlast bij een café en luchtkwaliteit komen onder andere als onderwerp aan mijn statafel langs.

Krijg van Yvonne Daale (van het Vadercentrum) een ‘verlaat vaderdagcadeau’: het kookboek van ‘Papa Kazmi’. Spreek met Anna Kowalska van Polka, een centrum voor Poolse vrouwen. Ben in een geïmproviseerd plenair slotwoord hoopvol over de toekomst van het stadsdeel Laak.

Er is nog veel te doen, maar ook veel potentie met veel mensen die er iets van willen maken en die willen bijdragen. Duik terug thuis in de stukken uit de tas van het Stadhuis. Bel met gemeenteraadslid Marijn de Pagter (Utrecht).