Dinsdag 29 november

Begin even voor negenen op het Stadhuis met een overleg met de gemeentesecretaris waarin wij de agenda van de collegevergadering van vandaag doornemen. Loop dan richting de raadzaal.

Breng een bezoek aan de Haagse Taalstrijd. De Haagse Taalstrijd is een jaarlijkse wedstrijd waarbij drie teams, van inwoners, medewerkers en gemeenteraadsleden, van moeilijke zinnen uit stukken van de gemeente een duidelijke tekst maken. Lees drie lastige tekstpassages voor, waarmee de drie teams vervolgens aan de slag gaan. De jury, bestaande uit schrijver Bart Chabot, taalambassadeur Rosetta Leiendecker, docent Armand Jonker en Talissa Oude Bennink van Direct Duidelijk, kiest na afloop het inwonersteam tot winnaar. Van harte gefeliciteerd en veel dank aan presentator Pim Markering en de enthousiaste organisatoren van de raadsgriffie, de bibliotheek en het team Direct Duidelijk. Duidelijk schrijven – in de zin van eenvoudig en begrijpelijk – vind ik enorm belangrijk.

Snel terug naar m’n werkkamer. Heb daar een ingelast overleg met naaste medewerkers Hans, Bernadette en Annelou. Even nodig. Ga dan naar de naastgelegen collegekamer, daar is de collegevergadering inmiddels begonnen. Zit de vergadering de rest van de ochtend en aan het begin van de middag voor. Koppel na afloop het resultaat terug aan de medewerkers Hans, Eline, Bernadette en Lars. Zie vanaf vier uur op mijn werkkamer flarden van de voetbalinterland Nederland-Qatar (2-0). Bel in de rust met m’n moeder in Edam. Vanaf half zes zit ik de vergadering voor van het Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Ga na afloop aan het begin van de avond op uitnodiging van Serge Soijer, Remco van den Berg, Guido Venema en Charlotte Los naar Foodhall Scheveningen aan de Strandweg.

Draag aldaar met een korte toespraak bij aan de opening van het winterseizoen, dit jaar onder de titel ‘Magical Winter’. Het is een initiatief van de ondernemers van stichting Buitengewoon Scheveningen (SBS), een platform voor de toeristische activiteiten in Scheveningen. Ook buiten het zomerseizoen is er van alles te doen en te zien in onze badplaats, zoals de markante gevels die mooi zijn verlicht.

Begroet samen met wethouder Saskia Bruines een groot aantal lokale ondernemers. Maak onder anderen kennis met Damiano d’Alba. Singer-songwriter Babette Zwinkels zingt en de dames van straattheater ‘Stiltlife’ geven het geheel extra glans.

Begeef me aansluitend naar het Kalhuis aan de Badhuisstraat. Woon er samen met stadsdeeldirecteur Mendy, communitybuilder Mariëlle, wijkagent Marijke en Anouk van de directie veiligheid een bijeenkomst bij waar bewoners van het Dr. De Vissersplein en omgeving en vertegenwoordigers van de bouwers van het vreugdevuur met elkaar vooruit kijken op de komende jaarwisseling. Constructief gesprek met betrokken bewoners. Bel ’s avonds laat met raadsgriffier Lilianne Blankwaard.