Dinsdag 29 september

Het is droog als ik vanochtend vroeg mijn wandelingetje maak in de omgeving van mijn appartement. Haast me naar het Stadhuis. Heb vlak voor de collegevergadering begint een vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden. Koppel terug over hetgeen gisteren in het veiligheidsberaad is besproken. Bereid met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering van zometeen voor. Raadsgriffier Lilianne belt. Loop naar de raadzaal. Vanaf tien uur vindt daar de vergadering van het college plaats. Onder anderen op de agenda een presentatie over de Regionale Energie Strategie.

Verlaat rond half drie de collegevergadering. Heb als VNG-voorzitter samen met VNG-bestuurscollega en wethouder Victor Everhardt (Amsterdam) een digitaal bestuurlijk overleg met de bewindspersonen Kajsa Ollongren en Hans Vijlbrief. Neem aansluitend samen met Jessie Post en Bert van Vijfeijken (beiden van VNG international) via Zoom deel aan een vergadering (‘Virtual retreat – the path to resilient towns and regions’) van de Europese vereniging van gemeenten CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Maak  aan het eind van de middag in een zaal op de eerste verdieping (nader) kennis met vertegenwoordigers vanuit de Joodse gemeenschap in Den Haag. Hans van der Vet en Rob van Soelen (beiden van de directie veiligheid), bestuursadviseur Denis en plv. politiechef Paul Entken zijn er bij. Begroet de dames Luden (directeur Centrum Informatie en Documentatie over Israël), Twizer-Ubachs en Sweijd (directeur Mr. L.E. Visserhuis Joods Woonzorgcentrum voor ouderen) en de heren Baumgarten, (rabbijn) Katzman en Roy Cohen (alle drie van de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG)), beheerder Heijmans (Liberaal Joodse Gemeente) en Sjlomo Krant (Stichting Bij Leven en Welzijn). Nuttige gedachtenwisseling. Krijg na afloop twee publicaties ten geschenke. Social Vision – The Lubavitcher Rebbe’s Transformative Paradigm for the World geschreven door Philip Wexler en 275 jaar Haagse snoge – Nieuw elan in een eeuwenoud gebouw. Attent. Neem afscheid en race naar m’n volgende afspraak. Woon onderweg als VNG voorzitter een groot deel van de (digitale) vergadering van de Gemeentelijke Klankbordgroep Corona bij. Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) vervangt mij in het voorzitten van de vergadering. Heb, aangekomen bij het Museum Beelden aan Zee aan de Harteveltstraat op Scheveningen, de eer voormalig CEO van AEGON Alexander Wynaendts namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen te mogen uitreiken die behoren bij een koninklijke onderscheiding. Het gezelschap is klein en zit op afstand. Gelukkig kunnen echtgenote Caroline, dochter Sophie en zoon Henri en de ouders van Alexander (z’n Pa is topdiplomaat Henry) getuige zijn van de plechtige happening. Begroet Corien Wortmann, Kees Storm en Feike Sybesma. Frans de Beaufort en Lard Friese doen me in- en uitgeleide.  Meteen door naar het Binnenhof. Praat bij en maak (nader) kennis met de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib. Heb later op de avond, terug thuis, telefonisch overleg met wethouder Kavita Parbhudayal en bel met m’n dochter die in Portugal op vakantie is. Het omzetten van mijn agenda in verband de corona-actualiteit is tenslotte het onderwerp van een telefonische bespreking via Zoom met bestuursadviseur Marja en kabinetsmedewerker Marjolein.